GSI 6520_PL (1).rar

GORENJE GSI-6520 instrukcja obsługi POLSKI

GORENJE GSI-6520 instrukcja obsługi POLSKI Producent: GORENJE Model: GSI-6520 Jezyk: POLSKI

  • GSI 6520_PL (1).rar
    • GSI 6520_PL (1).pdf


Download file - link to post

GSI 6520_PL (1).rar > GSI 6520_PL (1).pdf

Spis treści
Przepisy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . 1
Zapoznanie się z urządzeniem . . . . . . . 2
Układ zmiękczania wody . . . . . . . . . . . . 2
Napełnianie soli specjalnej . . . . . . . . . . 2
Napełnianie nabłyszczacza . . . . . . . . . . 3
Naczynia nie nadające się do zmywarki 3
Układanie naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Środek czyszczący . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przegląd programów . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mycie naczyń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Szukanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wzywanie serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

- Nie siadać lub stawać na otwartych drzwiach!
Urządzenie może się przewrócić.
- Woda w komorze mycia nie jest wodą pitną.
- Nie dodawać żadnego rozpuszczalnika do komory
mycia. Występuje zagrożenie wybuchowe.
- Podczas trwania programu, drzwi otwierać bardzo
ostrożnie. Występuje niebezpieczeństwo wytrysku
wody z urządzenia.
- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i
użytkowania nadrukowanych na opakowaniu środka
czyszczącego i płynu nabłyszczającego.

Obecność dzieci w domu
- Nie pozwalać małym dzieciom na zabawy ze
zmywarką lub na jej obsługiwanie.
- Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do środka
czyszczącego i płynu nabłyszczającego.
- Uniemożliwić małym dzieciom dostęp do otwartej
zmywarki, w niej mogą znajdować się pozostałości
środka czyszczącego.

Przepisy bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Przy dostawie

Zmywarkę otwierać tylko na czas wkładania lub
wyjmowania naczyń, aby uniknąć skaleczeń
spowodowanych np. potknięciem się o drzwi.

- Sprawdzić stan opakowania i zmywarkę pod
względem ewentualnych uszkodzeń transportowych.
Nie uruchamiać uszkodzeonego urządzenia,
leporozumieć się z dostawcą.
- Usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

W przypadku wystąpienia szkód
- Naprawy i ingerencje w zmywarce może
przeprowadzić tylko specjalista.
- Podczas napraw i ingerencji urządzenie musi być
odłączone od sieci. Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub
wyłączyć bezpiecznik. Ciągnąć za wtyczkę a nie za
kabel. Zkręcić zawór wody.

Podczas instalowania
- Ustawić i podłączyć zmywarkę zgodnie z instrukcją
instalowania i montażu.
- Podczas podłączania zmywarka nie może być
podłączona do sieci.
- Upewnić się, że system przewodów ochronnych
domowej instalacji elekrycznej jest prawidłowo
wykonany.
- Parametry przyłącza elektrycznego i dane na
tabliczce identyfikacyjnejzmywarki muszą być
zgodne.
- Urządzenia przeznaczone do zabudowania lub
zintegrowane instalować tylko pod ciągłym blatem
roboczym, który jest przykręcony do sąsiednich
szafek, celem zapewnienia stateczności ustawienia.
- Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być
swobodnie dostępna.

W przypadku usunięcia wysłużonego
urządzenia
- Wysłużone urządzenie natchmiast pozbawić
cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia
ewentualnych wypadków.
- Urządzenie należy usunąć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Ostrzeżenie
Dzieci mogą zamknąć sie w środku urządzenia
(niebezpieczeństwo uduszenia) lub wywołać inne
niebezpieczne sytuacje.
Dlatego: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć
kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczyć, aby
uniemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

Używanie codzienne
Ostrzeżenie
Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami należy
układać w koszu na naczynia końcówką na dół lub
poziomo.
- Zmywarkę używać tylko w gospodarstwie domowym
i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczyń
domowych.
1

Zapoznanie się z urządzeniem

Regulacja systemu zmiękczania wody*
*wyłącznie przed pierwszym zmywaniem lub w
przypadku zmiany wartości określających miękkość
wody

Rysunki panela obsługowego i wnętrza urządzenia
znajdują się z przodu w kopercie. Do poszczególnych
pozycji kieroane są odnośniki w tekście.

Pulpit obsługi

°dH

Programator / przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ
Otwieracz drzwi

°fH

°Clarke

mmol/l

Wartość
stopnia
regulacji

0-6

Wskaźnik napełnienia solą

0-1,1

0

9-20

1,2-2,9

1

30-37

21-26

3,0-3,7

2

22-35

Wskaźnik końca programu

0-8

12-29

17-21

Wskaźnik przebiegu programu

0-11

7-16

Wskaźnik gotowości do pracy

38-62

27-44

3,8-6,2

3

Przycisk START-/ STOP
Nacisnąć przycisk START/STOP i równocześnie
przekręcić programator o jedną pozycję w lewo. Po
czym należy zwolnić przycisk START/STOP. Wskaźnik
napełnienia solą mruga, przy czym pojawi się wartość
stopnia regulacji 2. Przycisk START/STOP należy
naciskać tak długo dopóki nie osiągniemy rządanej
wartości stopnia regulacji. Po czym należy przekręcić
programator do pozycji WYŁĄCZONY. Wartość stopnia
regulacji jest zaprogramowana.

Wskaźnik napełnienia środkiem nabłyszczającym *
* W niektórych modelach

Wnętrze urządzenia
Kosz górny
Dodatkowy kosz na sztućce dla kosza górnego *
Etażerka *
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Pojemnik na sól specjalną

Napełnienie solą specjalną

Sitka

Sposób działania soli

Kosz na sztućce

Składniki wpływające na twardość wody bieżącej są
neutralizowane za pomocą soli specjanlej.
- Otworzyć zakrętkę pojemnika zapasu
.
- Przed pierwszym użyciem zmywarki należy wlać 1
litr wody do pojemnika na sól.
- Następnie wsypać tak dużo soli, aż pojemnik będzie
pełny (maks. do 1,5 kg). Woda lub roztwór sli będzie
wypchany i przelewa się.
- Sól napełnić bezpośrednio przed zmywaniem, w
ten sposób wylany roztwór soli będzie natychmiast
wypłukany i nie pozostanie na dnie wnętrza
zmywarki.
- Następnie oczyścić obszar napełnienia z resztek
soli, prawidłowo zakręcić pojemnik bez skośnego
ustawienia nakrętki.

Kosz dolny
Rygiel zamykający
Pojemnik na środek nabłyszczający ze
wskaźnikiem napełnienia
Pojemnik na środek czyszczący
Tabliczka identyfikacyjna
* w niektórych modelach

Przed pierwszym użyciem należy
zakupić:
- sól specjalną (tylko przy określonej twardości wody,
patrz instrukcja)
- środek czyszczący
- płyn nabłyszczający

Wskaźnik napełnienia solą
w pulpicie obsługi
najpierw świeci się i zgaśnie po pewnym czasie, po
wytworzeniu się wystarczająco wysokiego stężenia
soli.

Stosować tylko produkty nadające się do zmywarek.

Układ zmiękczania wody
Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna
jest miękka woda, tzn. z niewielką zawartością wapna.
W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu
zmywarki wydziela się osad wapienny.

Przy nastawionej wartości ,,0" napełnienie solą nie
jest konieczne, gdyż podczas pracy sól nie będzie
pobierana - wskaźnik napełniania solą
w
pulpicie obsługowym nie działa. Przy nastawionych
wsartościach od ,,1" do ,,3" konieczne jest napełnienie
solą.

Woda bieżąca do użycia w zmywarce, przekraczająca
określony stopień twardości, musi być zmiękczona tzn.
pozbawiona wapna.
Można to uzyskać przy pomocy soli specjalnej w
układzie zmiękczania wody w zmywarce.
Nastawienie i potrzebna przy tym ilość soli jest zależna
od stopnia twardości wody bieżącej.
2

Ponadto nieprzydatne są części z tworzywa
sztucznego wrażliwego na działanie ciepłej wody,
naczynia miedziane i cynowe. Wzory na szkle,
elementy aluminiowe i srebrne wykazują skłonności
do zabarwienia lub wyblaknięcia. Również niektóre
rodzaje szkła, np. kryształy, po wielu procesach
zmywania mogą ulec zmatowieniu. Materiały
cechujące się zdolnością nasączania, jak gąbki i
ścierki, nie mogą znaleźć się w zmywarce.

Nie wolno nigdy dodawać środka czyszczącego do
zbiornika na sól specjalną. Spowoduje to uszkodzenie
systemu zmiękczania wody.

Wskaźnik napełnienia solą
Jak tylko na pulpicie obsługi zaświeci się wskaźnik
napełnienia solą
, to bezpośrednio przed nastepnym
włączeniem zmywarki należy dosypać sól.

Zalecenie:
Niech Państwo w przyszłości kupują tylko naczynia
z oznakowaniem przydatności do zmywania w
zmywarce.

Napełnianie nabłyszczacza

Nabłyszczacz pobierany jest w czasie płukania
naczyń, dzięki temu otrzymujemy błyszczące szklanki i
naczynia bez plam pozostawionych przez krople wody.
- Odchylić pokrywę zbiornika nabłyszczacza
.W
tym celu nacisnąć na oznaczenie ? na pokrywie
zbiornika nabłyszczacza i równocześnie unieść
pokrywę chwytając ją za uchwyt é.
- Wlać nabłyszczacz poprzez otwór, aż wskaźnik
poziomu płynu stanie się ciemny.
- Zamknąć pokrywę, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

Wskazówka
Naczyń zabrudzonych popiołem, woskiem, smarem
stałym lub farbą nie zmywać w zmywarce.

Uszkodzenia szkła i naczyń
Przyczyny:
- Rodzaj szkła i proces jego wytwarzania
- Skład chemiczny środka czyszczącego.
- Temperatura wody programu zmywającego.

Wskazówka

Zaleca się:
- Używać szkło i porcelanę oznaczoną przez
producenta jako nadającą się dla zmywarek.
- Stosować środek czyszczący oznaczony przez
producenta jako szanujący naczynia, zasięgnąć
informacji u producenta środka.
- Wybierać jak najkrótszy program.
- W celu uniknięcia szkód, po zakończeniu programu
możliwie szybko wyjąć szkło i sztućce ze zmywarki.

Stosować płyn nabłyszczający przeznaczony tylko do
zmywarek domowych. Rozlany płyn nabłyszczający
może przy następnym zmywaniu spowodować
nadmierne wydzielenie piany i dlatego należy go
usunąć ścierką.

Nastawianie stężenia nabłyszczacza
Stężenie nabłyszczacza można nastawiać
bezstopniowo. Regulator stężenia nabłyszczacza
nastawiony jest fabrycznie na 4.

Układanie naczyń

Nastawienie regulatora stężenia nabłyszczacza
zmieniać tylko wtedy, jeżeli na umytych naczyniach
pozostają metaliczne smugi (przekręcić w kierunku -)
lub plamy po kroplach wody (przekręcić w kierunku +).

Wkładanie naczyń do zmywarki
Najpierw należy usunąć z naczyń większe resztki
potraw. Spłukiwanie naczyń pod bieżącą wodą nie jest
konieczne.

Wskaźnik napełnienia środkiem do
nabłyszczania

Naczynia ułożyć w taki sposób, aby:
- Wszystkie naczynia, takie jak filiżanki, szklanki,
kieliszki, garnki itp. ustawione były otworem na dół,
- Naczynia z wypukłościami lub zagłębieniami ustawić
ukośnie, aby woda mogła swobodnie spłynąć,
- Naczynia stały pewnie i nie mogły się przewrócić,
- Naczynia nie przeszkadzały w swobodnych obrotach
obu ramion natryskowych.

Ilość płynu do nabłyszczania jest wystarczająca,
dopóki nie zaświeci się wskaźnik poziomu napełnienia
zbiornika
.

Naczynia nie nadające się do
zmywarki
Do zmywania w zmywarce nadają się:

W zmywarce nie zmywać bardzo małych naczyń, gdyż
wypadają one łatwo z koszy.

- naczynia i sztućce drewniane. One ulegają
wyługowaniu i tracą walory estetyczne; także
zastosowane kleje nie są dostosowane do
występujących tempetarur.
- Wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne
i wazony, a szczególnie antyki i naczynia o
niepowtarzalnych cechach. Dekoracje na nich nie są
odporne na działanie zmywarek mechanicznych.

Wyjmowanie naczyń
W celu uniknięcia zmoczenia naczyń w dolnym koszu
kroplami wody spadającymi z kosza górnego, zaleca
się opróżnienie najpierw dolnego a potem górnego
kosza.
3

Filiżanki, szklanki i kieliszki

- dodanie większej ilości środka czyszczącego lub
- użycie środka czyszczącego zawierającego chlor.

Kosz górny

Informację o przydatności środka czyszczącego do
srebra znajdą państwo na opakowaniu.
W przypadku dalszych pytań, proponujemy zwrócić się
o poradę do producenta środków mycia naczyń.

*w niektórych modelach

Garnki
Kosz dolny

Komora środka czyszczącego ze skalą
dozowania

Sztućce
Sztućce należy zawsze układać w sposób
niesortowany, rękojeścią skierowaną do góry. Dzięki
temu strumień wody dochodzi lepiej do pojedynczych
części.

Podziałka dozowania w komorze środka czyszczącego
ułatwia napełnienie odpowiedniej ilości.
Do komory mieści się 15 ml środka czyszczącego
do dolnej linii, 25 ml do środkowej linii. Komora ma
pojemność 40 ml (całkowicie napełniona).

Długie, ostre części i noże układać na etażerce
(w niektórych modelach) lub na półce na noże (do
nabycia jako akcesoria), celem uniknięcia skaleczeń.

Składane kolce*

Wskazówka

*w niektórych typach
Kolce można składać, co ułatwia ułożenie garnków i
misek.

Jeżeli komora środka czyszczącego jest jeszcze
zamknięta, proszę nacisnąć zatrzask, wtedy pokrywa
otworzy się.

Etażera*

Napełnianie środkiem czyszczącym
- Środek czyszczący dodać do komory
.
W celu zapewnienia prawidłowego dozowania
należy przestrzegać wskazówek producenta środka
czyszczącego umieszczonych na opakowaniu.

*w niektórych typach
Kieliszki na długich nożkach i wysokie szklanki opierać
o brzeg etażery (nie o inne naczynia).
Długie sztućce, sztućce do serwowania potraw, łyżki
do sałat, chochle lub noże kłaść na etażerę, aby nie
przeszkadzały w obrotach ramienia natryskowego.
Etażerę można dowolnie podnosić i puszczać.

W przypadku programu ,,Intensywnego" (w
niektórych modelach) rozsypać ok. 10-15 ml środka
czyszczącego na drzwi urządzenia.

Wskazówka dotycząca oszczędności

Środek czyszczący

Jeżeli naczynia są tylko lekko zabrudzone, wtedy
wystarcza na ogół trochę mniej środka czyszczącego
niż podano.
- Zamknąć pokrywę zbiornika środka czyszczącego.
W tym celu (1) zasunąć pokrywę i (2) na końcu
lekko nacisnąć, aż do słyszalnego zatrzasku.
- W przypadku użycia pastylek TABS przeczytać na
opakowaniu środka, gdzie należy je włożyć (np. kosz
na sztućce, komora środka czyszczącego, itd.).
Zwrócić uwagę, że przy użyciu pastylek TABS
pokrywa komory środka czyszcczącego musi być
również zamknięta.

Wskazówki dotyczące środka
czyszczcącego
Dostępne w handlu markowe środki czyszczące dla
zmywarek, płynne, proszkowe lub kostki (TABS)
można używać w Państwa zmywarce (ale żaden
środek do zmywania ręcznego!).
Na rysunku dostępne są obecnie trzy typy środków
czyszczących:
1. Zawierające fosforan i chlor
2. Zawierające fosforan, bez chloru
3. Bez fosforanu i chloru

Uwaga!

W przypadku twardej wody bieżącej i stosowania
środka czyszczącego bez zawartości fosforanu
może dojść szybciej do powstania białego osadu
na naczyniach i ścianach wnętrza zmywarki. Ich
powstawania można uniknąć poprzez dodanie
większej ilości środka czyszczącego.

Ważna wskazówka dotycząca
zastosowania zespolonych środków
czyszczących
W przypadku zastosowania tak zwanych zespolonych
środków czyszczących, które mają zastąpić użycie np.
płynu nabłyszczającego lub soli specjalnej, prosimy o
przestrzeganie nastepujących ważnych wskazówek:
- Niektóre produkty ze zintegrowanym środkiem do
nabłyszczania wykazują optymalną skuteczność
tylko przy określonych programach.

Srodki czyszczące bez zawartości chloru mają
słabsze działanie wybielające. Może to prowadzić
do silniejszego powstawania osadu po herbacie i
zafarbowań na częściach z tworzyw sztucznych.
Środkiem zaradczym jest w tym wypadku:
- użycie skuteczniejszego / intensywniejszego
programu zmywania lub
4

- W przypadku urządzeń z programami
automatycznymi, produkty tego typu rzadko
wykazują pożądaną skuteczność.
- Produkty, mające zastąpić użycie soli regenerującej,
mogą być używane tylko w określonym zakresie
twardości wody.

Przegląd programów

- Chcąc używać takie produkty zespolone należy
dokładnie przeczytać instrukcję ich stosowania lub
ewentualnie wskazówki na opakowaniu!

Wybór programu

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie
możliwą ilość programów. Programy odpowiednie
dla Państwa zmywarki wymienione są na pulpicie
obsługi.

Na podstawie rodzaju naczyń, ich ilości wzgl. stanu
zabrudzenia, z przeglądu programów mogą Państwo
wybrać najskuteczniejszy dla danego przypadku.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do
producenta środka czyszczącego szczególnie wtedy
gdy:
- naczynia po zakończeniu programu są bardzo
mokre,
- powstają osady wapienne.

Jak oszczędzać
Przy niepełnym wykorzystaniu pojemności maszyny
często wystarczy najbliższy słabszy program.

W przypadku reklamacji mających bezpośredni
związek z używaniem tego typu produktów, roszczenia
gwarancyjne nie będą uwzględnione!

5

Parametry programów

kontynuowany. W przypadku przyłącza ciepłej wody
lub gdy urządzenie jest nagrzane, należy kilka minut
przed zamknięciem drzwi najpierw je przymknąć.
W innym wypadku, z powodu zwiększenia objętości
powietrza, drzwi mogą się ponownie otowrzyć.
- Jesli drzwi nie zostały otworzone, to w celu
kontynuacji programu nacisnąć przycisk START /
STOP
.

Parametry programów znajdą Państwo w Krótkiej
Instrukcji. One odnoszą się do warunków normalnych.
Większe odchylenia mogą być spowodowane:
- różną ilością naczyń
- temperaturą dopływającej wody
- ciśnieniem wody bieżącej
- temperaturą otoczenia
- zakresem tolerancji napięcia sieciowego
- i tolerancjami zależnymi od maszyny (np.
temperatura, ilość wody...).

Przy zamkniętych drzwiach, program może być
przerwany na maksymalnie 9 godzin. Potem będzie on
automatycznie kontynuowany.

Przerwanie programu

Ilości zużycia wody odnoszą się do wartości 2
nastawionej twardości wody.

- Przycisk START / STOP
naciskać ok. 3 sekundy.
- Wskaźnik przebiegu programu
zgasnie. Program
jest przerwany, ewentualnie także funkcje ,,Mycie w
górnym koszu" lub ,,Wstępny wybór czasu" (tylko w
niektórych modelach) ulegają deaktywowaniu.
- Wskaźnik zakończenia programu
moga ok. 1
minutę, jednocześnie woda jest odpompowywana.
W czasie migania wskaźnika nie zmieniać
nastawień i nie otwierać drzwi, aby nie przerwać
odpompowywania wody.
- Po zakończeniu odpompowywania wody zgasnie
wskaźnik zakończenia programu
i zaświeci się
wskaźnik gotowości do pracy
. Teraz można na
nowo startować lub wyłączyć urządzenie.

Mycie naczyń
Włączenie urządzenia i wybranie
programu
- Otworzyć całkowicie zawór dopływu wody,
- Programator
przekręcić na potrzebny program.
Urządzenie zostało włączone i zaświeci się wskaźnik
gotowości do pracy
. Teraz można startować
program.

Wystartowanie programu
Nacisnąć przycisk 8 START / STOP. Wskaźnik
gotowości do pracy
zgaśnie, a wskaźnik przebiegu
programu
zaświeci się. Program przebiega.

Zmiana programu
Poprzez kręcenie programatorem
można w każdej
chwili łatwo zmienić program (za wyjątkiem części
programu suszenie).

Koniec programu

Już rozpoczęte odcinki programów (np. mycie)
uprzednio wybranego programu zostaną najpierw
zakończone, zanim nowy program będzie
kontynuowany nastepnym odcinkiem.

Pragram jest zakończony gdy wskaźnik przebiegu
programu
zgaśnie i wskaźnik zakończenia
programu
świeci się. Wraz z zakończeniem
programu, ewentualnie funkcja ,,Zmywanie w koszu
górnym" (tylko w niektórych modelach) ulegnie
deaktywowaniu.

Przy ewentualnie aktywnym wstępnym wyborze czasu
(tylko w niektórych modelach) będzie on niezmiennie
odmierzany do tyłu.

Kilka minut po zakończeniu programu:
- Otworzyć drzwi urządzenia,
- Po ochłodzeniu wyjąć naczynia.

Konserwacja

Po zakończeniu programu urządzenie można wyłączyć
lub na nowo wystartować ten sam lub inny program.

Regularne kontrole i konserwacja zmywarki pomagają
zapobiegać usterkom. Daje to oszczędności czasu i
środków. Z tego względu należy od czasu do czasu
przyjrzeć się uważnie zmywarce.

Wyłączenie urządzenia
- Kilka minut po zakończeniu programu przekręcić
programator
do pozycji WYŁĄCZONY.
- Zakręcić zawór dopływu wody (nie dotyczy przy
Aquastop).

Stan ogólny zmywarki
Sprawdzić komorę zmywania pod względem osadów
tłuszczy i wapna.
W razie stwierdzenia takich osadów:
- Komorę środka czyszczącego napełnić środkiem
czyszczącym. Włączyć pustą zmywarkę wybierając
program o najwyższej temperaturze zmywania.

Przerwanie programu
- Nacisnąć przycisk START / STOP
. Wskaźnik
przebiegu programu
miga, tzn. program jest
przerwany.
- Teraz można drzwi urządzenia otworzyć, np. w celu
dołożenia naczyń.
- Jak tylko drzwi urządzenia zostaną ponownie
zamknięte, program będzie automatycznie

Czyszczenie uszczelki drzwiowej:
- W regularnych odstepach czasu uszczelkę drzwiową
przecierać wilgotną ścierką, w celu usunięcia
osadów.
6

Sól specjalna
Kontrolować stan wskaźnika napełnienia solą
razie potrzeby uzupełnić niedobór soli.

węża dopływu. Na zakończenie przywrócić zasilanie
prądowe, odkręcić zawór wody i włączyć urządzenie.

.W

Uwaga

Płyn nabłyszczający

Pamiętaj o tym: naprawy może przeprowadzać tylko
specjalista. Niewłaściwe wykonanie naprawy może
wywołać duże szkody materialne i zagrożenie dla
użytkownika.

Kontrolować poziom płynu w pojemniku
. W razie
potrzeby uzupełnić niedobór płynu nabłyszczającego.

Sitka

...na urządzeniu

Sitka
zatrzymują duże zanieczyszczenia znajdujące
się w wodzie pozostałej po myciu naczyń, nie
spuszczając ich do pompy. Zanieczyszczenia te mogą
od czasu do czasu zatkać sitka.
- Po każdym zmywaniu kontrolować sitka pod kątem
zanieczyszczeń.
- Wykręcić cylinder sitka i wyciągnąć sitka.
Sitka są ze sobą połączone i nie można ich rozłożyć
na części pojednycze.
- Usunąć duże zanieczyszczenia, wypłukać sitka pod
bieżącą wodą.

Dolne ramię spryskujące obraca się z oporami.
- Ramię spryskujące jest blokowane przez małe
części lub resztki potraw.
Pokrywy komory na środek czyszczący nie można
zamknąć.
- Komora na środek czyszczący przepełniona.
- Mechanizm zablokowany przez sklejone resztki
środka czyszczącego
Po zmywaniu resztki środka czyszczącego są
przyklejone do komory na środek czyszczący.
- Pojemnik z czasie napełniania był wiglotny. Tylko
suchy pojemnik napełniać środkiem czyszczącym.

Ramiona natryskowe
Kamień wapienny i zanieczyszczenia z roztworu
myjącego mogą zablokować dysze i łożyska ramion
natryskowych
i
.
- Sprawdzać dysze wylotowe ramion natryskowych,
czy nie są zatkane resztkami potraw.
- W przypadku zatkania dysz wyjąć do góry dolne
ramię natryskowe
.
- Odkręcić górne ramię natryskowe
.
- Ramiona natryskowe wymyć pod bieżącą wodą.
- Ramiona natryskowe ponownie zamontować (jedno
wcisnąć do zatrzasku, drugie przykęcić).

Po zakończeniu programu woda pozostaje w
urządzeniu.
- Zatkany lub załamany wąż odpływowy
- Zablokowana pompa odprowadzająca.
- Zatkane sitka.
- Nie zakończony program. Odczekać zakończenie
programu.

...podczas zmywania
Nadzwyczajne wydzielanie piany
- Środek do ręcznego mycia naczyń w zbiorniku płynu
nabłyszczającego
- Rozlany płyn nabłyszczający może spowodować
przy następnym zmywaniu nadmierne wydzielanie
piany, dlatego należy go wytrzeć ścierką.
Podczas zmywania urządzenie zatrzymuje się.
- Przerwany dopływ prądu
- Przerwany dopływ wody.

Szukanie usterek
Usuwanie drobnych usterek we
własnym zakresie
Z doświadczeń wynika, że większość usterek
wystepujących w codziennej eksploatacji, można
usunąć we własnym zakresie bez wzywania serwisu.
Oszczędza to naturalnie wydatki i zapewnia szybkie
przywrócenie sprawności maszyny. Poniższy przegląd
pomoże Państwu znaleźć przyczyny występujących
usterek.

Odgłos uderzeń podczas zmywania.
- Ramię spryskujące uderza o naczynia
Odgłos stukający podczas zmywania.
- Naczynia nieprawidłowo ułożone
Odgłos uderzeń zaworu napełniającego.
- Spowodowany jest poprowadzeniem rurociągu
wodnego i nie ma wpływu na funkcjonowanie
maszyny. Brak środków zaradczych.

Zkłócenia
...po włączeniu
Urządzenie nie zaczyna pracować.
- Zepsuty bezpiecznik domowy.
- Wtyczka urządzenia wyjęta z gniazdka.
- Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.
- Zakręcony zawór wody.

...na naczyniach
Resztki potraw pozostają częściowo na
naczyniach.
- Naczynia źle ułożone, strumienie wody nie docierają
do ich powierzchni.
- Przepełniony kosz na naczynia.

Zatkane sitko węża dopływu wody. Urządznie wyłączyć
i wyciągnąć wtyczkę urządzenia. Zakręcić zawór wody.
Następnie oczyścić sitko znajdujące się na przyłączu
7

-

Wzywanie serwisu

Naczynia stykają się ze sobą.
Za mało środka czyszczącego.
Wybrano za słaby program zmywania.
Ruch ramienia spryskującego jest zablokowany
przez naczynia.

Jeśli nie udało się Państwu usunąć usterki, prosimy
zwrócić się do serwisu. Najbliższą placówkę serwisową
znajdą Państwo w wykazie placówek. Prosimy o
telefoniczne podanie numeru urządzenia (1) i numeru
FD (2), znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej
umieszczonej na drzwiach urządzenia.

- Dysze ramienia sprysukjącego są zatkane resztkami
potraw.
- Zatkane sitka.
- Źle osadzone sitka
- Zablokowana pompa odpływowa

Uwaga
Prosimy o zwrócenie uwagi, że wezwanie specjalisty
serwisowego także w okresie gwarancji, w przypadku
błędnej obsługi lub jednego z opisanych zakłóceń, nie
jest bezpłatne.

Na częściach z tworzyw sztucznych powstają
odbarwienia.
- Za mało środka czyszczącego

Wskazówki

Na naczyniach pozostają częściowo białe plamy,
szkło pokryte mlecznym nalotem.
- Za mało środka czyszczącego
- Za mała nastawiona dawka płynu nabłyszczającego
- Mimo twardej wody brak dodatku soli specjalnej
- Urządzenie do zmiękczania wody nastawione na
zbyt niską wartość
- Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona
- Dla porównania, po użyciu środka czyszczącego
bez fosforanu, wypróbować środek czyszczący z
fosforanem.

Wskazówka dotycząca usuwania
odpadów
Stare urządzenie nie jest bezwartościowym odpadem!
Dzięki usunięciu odpadów w sposób przyjazny dla
środowiska naturalnego można odzyskać cenne
surowce naturalne. Wyciągnąć wtyczkę zasilania
sieciowego wysłużonego urządzenia. Odciąć kabel
sieciowy i usunąć go wraz z wtyczką. Zniszczyć
zamek drzwiowy. W ten sposób uniemożliwią
Państwo bawiącym się dzieciom zamknięcie się w
środku urządzenia i zażegnają zagrożenie dla ich
życia. W drodze do Państwa, nowe urządzenie było
chronione przez opakowanie. Wszystkie zastosowane
do tego celu materiały są przyjazne dla środowiska
naturalnego i mogą być powtórnie wykorzystane.
Prosimy również o Państwa pomoc i usunięcie tego
opakowania w sposób zgodny z zasadami ochrony
środowiska naturalnego. Wszystkie części z tworzywa
sztucznego są opatrzone międzynarodowymi
oznakowaniami skrótowymi (np. & gt; PS & lt; polistyrol).
Umożliwia to jednorodne sortowanie odpadów z
tworzywa sztucznego według rodzajów i recyklingu
w myśl ochrony środowiska naturalnego. Prosimy
o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej
administracji o aktualnym sposobie usuwania
opakowania. Nie pozostawiać opakowania lub jego
części bawiącym się dzieciom. Niebezpieczeństwo
uduszenia poprzez składane kartony i folię.

Nie wysuszone naczynia.
- Drzwi urządznia za wcześnie otworzone i za
wczesne wyjęcie naczyń
- Wybrano program bez suszenia
- Za mała nastawiona dawka płynu nabłyszczającego.
Matowe szkło.
- Za mała nastawiona dawka płynu nabłyszczającego
Nie usunięte do końca resztki herbaty lub szminki.
- Środek czyszczący ma za słabe działanie
wybielające.
Ślady rdzy na sztućcach.
- Nie wystarczająca odporność sztućców na
rdzewienie
- Za wysoka zawartość soli w wodzie płuczącej.
- Nakrętka pojemnika na sól nie jest mocno dokręcona
- Podczas napełniania soli za dużo soli rozsypanej.

Wskazówki do badań porównawczych

Szkło ulega zmatownieniu i zafarbowaniu, osadów
nie można zetrzeć.
- Dodano nieodpowiedni środek czyszczący
- Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach
mechanicznych.

Warunki do badań porównawczych przedstawione
są na akruszu dodatkowym ,,Wskazówki do badań
porównawczych".
Parametry zużycia dla odpowiednich programów są
przedstawione w Krótkiej instrukcji.

Na szkle i sztućcach pozostają smugi, szkło
uzyskuje wygląd metaliczny.
- Za duża nastawiona dawka płynu nabłyszczającego.

Uwagi ogólne
- Urządzeniom przeznaczonym do zabudowania pod
blatem roboczym lub zintegrowane, które zostaną
później ustawione jako wolnostojące, należy
zapewnić odpowiednią stateczność ustawienia np.
przez przykręcenie do ściany albo zamontowanie
ciągłego blatu roboczego, przykręconego do
sąsiednich szafek.
8

- Tylko wersja dla Szwajcarii:
Urządzenie można zamontować pomiędzy
ścianami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego
bloku kuchennego bez żadnych dodatkowych
przedsięwzięć. Jeśli urządzenie nie jest podłączone
poprzez wtyczkę i gniazdo, to muszą zostać
spełnione odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Po
stronie instalacji musi być zamontowany odłącznik
wszystkich biegunów, rozwierający styki co najmniej
3 mm.

Ciśnienie wody:

Instalacja

Urządzenie podłączyć tylko do sieci prądu zmiennego
230V, do przepisowo zainstalowanego gniazdka
wtykowego z przewodem ochronnym.

Co najmniej 0,05 MPa (0,5 bar). Maksymalnie 1 Mpa
(10 bar). W przypadku wyższego ciśnienia wody:
zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia.
Ilość dopływu:
Minimalnie 10l / minutę.
Temperatura wody:
Tylko do przyłączenia do zimnej wody.

Podłączenie elektryczne

Właściwa eksploatacja zmywarki zależy od jej
prawidłowego podłączenia.

Konieczne bezpieczniki - patrz tabliczka
identyfikacyjna
.

Parametry dopływu i odpływu, a także dane
przyłączenia elektrycznego muszą spełniać wymagane
kryteria, które przedstawiono w następnych rozdziałach
wzgl. instrukcji montażu.

Gniazdo wtykowe musi znajdować się w pobliżu
zmywarki, w miejscu swobodnie dostępnym.
Zmiany na przyłączach może przeprowadzać tylko
specjalista.

Podczas montażu przestrzegać podanej kolejności
wykonywania czynności:
- kontrola przy dostawie
- ustawienie
- podłączenie do odpływu
- podłączenie do wody bieżącej
- podłączenie elektyczne

W przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego
prądu upływowego można użyć tylko opatrzonego
takim znakiem
Tylko takie wyłączniki ochronne gwarantują spełnienie
wymagań obowiązujących przepisów.

Demontaż

Dostawa

Także tutaj ważna jest kolejność wykonywania
czynności: Generalnie najpierw odłączyć urządzenie
od zasilania sieciowego. Wyjąć wtyczkę. Zakręcić
dopływ wody. Odłączyć przyłącza odpływu i wody
bieżącej. Wykręcić śruby mocujące znajdujące się pod
blatem roboczym. Zdemontować panel cokołowy - o
ile jest obecny. Wysunąć urządzenie, pociągając za
nim ostrożnie wąż.

Zmywarka została fabrycznie poddana gruntownej
kontroli prowidłowości działania. W wyniku tego
pozostały ślady wody, które znikną po pierwszym
prosesie zmywania.

Ustawienie
Konieczne wymiary montażowe przedstawiono w
instrukcji monatżu.

Transport

Zmywarkę należy wypoziomować przy pomocy stóp ze
śrubami regulacyjnymi. Upewnić się co do pewności
ustawienia.

Opróżnić zmywarkę. Zabezpieczyć luźne części.
Urządzenie transportować tylko w pozycji pionowej.
- jeśli urządzenie nie będzie transporotowane w
pozycji pionowej, resztki wody mogą dostać się do
elektrycznego systemu sterowania urządzenia i
spowodować błędy w przebiegu programów.

Podłączenie do odpływu
Konieczne czynności robocze przedstawiono w
instrukcji montażu, w razie potrzeby zamontować syfon
z króćcem odpływu za pomocą dostarczonych części.
Zważać, aby wąż nie miał załamań, nie był zaciśnięty
i nie tworzył pętli. (Upewnić się, że żadna zatyczka nie
blokuje odpływu zużytej wody!).

Zabezpieczenie przed skutkami mrozu
Jeśli urządzenie stoi w pomieszczeniu narażonym
na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie
opróżnić. Zamknąć zawór wody, odłączyć wąż
dopływowy i opróżnić.

Podłączenie do wody bieżącej
Podłączenie do wody bieżącej wykonać zgodnie z
instrukcją montażu za pomocą dostarczonych części
do zaworu kurkowego wody. Zwrócić uwagę, aby wąż
wody bieżącej nie był załamany, zaciśnięty i nie tworzył
pętli. W przypadku wymiany urządzenia na nowe
należy zawsze zastosować nowy wąż dopływu wody
bieżącej. Dotychczasowego węża nie wolno używać
ponownie.

9

GSD, GSI 6520
Program zmywania

Czas trwania programu

Zużycie energii

Zużycie wody

Intensywny 70

98

2

23

Normalny 65

96

1,75

23

ECO 50 AAC

140

1,05

16

Szybki 35

30

0,80

12

Zmywanie wstępne

15

0,10

5

10