Ovation CDS9000 .rar

GRUNDIG Ovation 2i CDS 9000

przesyłam instrukcja po polsku

  • Ovation CDS9000 .rar
    • 11GLR3000_pl.pdf


Download file - link to post

Ovation CDS9000 .rar > 11GLR3000_pl.pdf

INTERNET MICRO
HIFI SYSTEM

Ovation 2i
CDS 9000 WEB

SPIS TREŚCI -------------------------------------------------------------------------------------------4

OVATION 2i CDS 9000 WEB

4
4

Charakterystyka wieży HiFi
Zawartość opakowania

5-6

USTAWIANIE I BEZPIECZEŃSTWO

6
6

Ustawianie wieży HiFi
Montaż na ścianie

7-12

PRZEGLĄD FUNKCJI

7
7
11

Magic Fidelity. System dźwięku Ovation 2i
Elementy obsługi wieży HiFi
Pilot zdalnego sterowania

13-16

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE

13
13
13

Podłączanie anteny
Podłączanie przewodu zasilającego
Podłączanie odtwarzacza MP3 lub dysku wymiennego USB Memory
Stick
Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Podłączanie słuchawek
Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
Połączenie LAN z Internetem
Połączenie WLAN z Internetem

14
14
14
15
16

17-21

Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych FM
Ustawianie czasu zegara
Pozostałe ustawienia dla stacji radiowych FM
Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset)
Rejestracja systemu Ovation 2i w ruterze WLAN

22-23

FUNKCJE OGÓLNE

22
22
22
22
22
23
23
23
23

Włączanie i wyłączanie
Wybór sekcji zestawu
Regulacja głośności
Funkcja wyciszenia (Mute)
Wybór efektów dźwiękowych
Ustawianie korektora dźwięku
Włączanie i wyłączanie funkcji wzmocnienia tonów niskich
(system Ultra Bass)
Regulacja jasności wyświetlacza
Wyświetlanie dodatkowych informacji

24-28

TRYB INTERNETOWY

24
24
25
27
28
28

Wybór sekcji radia internetowego
Nawigacja i szukanie w menu
Wybór internetowych stacji radiowych - wg kryteriów szukania
Bezpośredni wybór kanału programowego internetowej stacji radiowej
Wybór internetowej stacji radiowej z listy ulubionych
Wybór internetowych stacji radiowych dodanych ręcznie

29

ARCHIWUM MUZYCZNE

29

2

USTAWIENIA

17
17
18
19
20

Audio Streaming

SPIS TREŚCI -------------------------------------------------------------------------------------------30-31

TRYB TUNERA (FM)

30
30
30
30
31

Wybór tunera
Wybór kanału programowego - kolejno
Wybór kanału programowego - bezpośrednio
Odbiór stereo/mono
System informacji radiowych RDS

32-37

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD

32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
36

Wybór sekcji odtwarzacza CD
Wkładanie płyty CD
Odtwarzanie płyty CD
Przerywanie odtwarzania (funkcja wznowienia Resume)
Powtarzanie aktualnego utworu
Wybór innego utworu
Szukanie sekwencji w obrębie jednego utworu
Wybór albumów i utworów (tylko MP3)
Wyświetlanie informacji (tylko MP3)
Powtarzanie odtwarzania jednego utworu (Repeat One)
Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów albumu (tylko MP3)
Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów płyty CD (Repeat All)
Losowe odtwarzanie utworów (Random)
Krótkie odtwarzanie początku utworów (Intro)
Tworzenie programu muzycznego

38

TRYB USB

38

Odtwarzanie utworów z odtwarzacza MP3/WMA lub dysku
wymiennego USB

39-41

OBSŁUGA TIMERA

39
41
41

Programator czasu automatycznego włączenia urządzenia
Programator funkcji przypomnienia
Programator funkcji "usypiania" (Sleep Timer)

USTAWIENIA SPECJALNE

42
42
45
46
47
48

Rejestracja na stronie internetowej GRUNDIG
Tworzenie list ulubionych
Szukanie stacji radiowej nieoferowanej przez usługodawcę V-Tuner
Zmiana nazwy urządzenia
Wyświetlanie informacji
Rejestracja systemu Ovation 2i w ruterze WLAN - z indywidualnymi
ustawieniami sieci

51-57

INFORMACJE

51
52
52
54
54
54
55

Dane techniczne
Ogólne informacje dotyczące obsługi urządzeń laserowych
Samodzielne usuwanie zakłóceń
Informacja dotycząca ochrony środowiska
Czyszczenie odtwarzacza CD
Warunki licencyjne
Słownik

POLSKI

42-50

3

OVATION 2i CDS 9000 WEB -----------------------------Charakterystyka wieży HiFi
Wieża HiFi umożliwia za pomocą rutera dostęp do wielu
internetowych stacji radiowych, zarówno poprzez przewód LAN,
jak i bezprzewodowo poprzez sieć WLAN. Do odbioru
internetowych stacji radiowych zaleca się stałe łącze internetowe
DSL.
Zapisane na komputerze lub twardym dysku (NAS - Network
Attached Storage) utwory muzyczne można odtwarzać z wieży HiFi
poprzez serwer UPnP sieci LAN lub WLAN (Audio Streaming).
W stacji dysków CD można odtwarzać formaty plików MP3, WMA
i CDDA.
Formaty MP3 i WMAmożna odtwarzać również przez port USB
z dysku wymiennego (memory stick) lub odtwarzacza MP3.

Zawartość opakowania
1

2

3

4

4

1
2
3
4
5
6

7

6

5

wieża HiFi Ovation 2i CDS 9000 WEB
pilot zdalnego sterowania
2 baterie, 1,5 V, typ Micro, AAA
antena przewodowa do odbioru fal FM
przewód zasilający
instrukcja obsługi wraz z dyskiem CD zawierającym 30-dniową wersję testową programu Nero Media Home
7 uchwyt ścienny

USTAWIANIE I BEZPIECZEŃSTWO -------Podczas ustawiania prosimy uwzględnić następujące wskazówki:
Wieża HiFi jest przeznaczona do odtwarzania sygnałów dźwiękowych. Wszelkie inne zastosowanie jest wykluczone.
Ustawiając wieżę HiFi na regałach, w szafach itp., należy zapewnić dostateczną wentylację urządzenia. Wieżę HiFi należy ustawić
w taki sposób, aby z boku, powyżej i z tyłu urządzenia zachowana
była swobodna przestrzeń wynosząca minimalnie 10 cm. Nie kłaść
na wieżę HiFi gazet, obrusów, zasłon itp.
Ustawiając wieżę HiFi należy uwzględnić, że powierzchnie mebli
pokryte są różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi, które zawierają często domieszki chemiczne. Domieszki te mogą uszkodzić
m.in. materiał stopek urządzenia. W wyniku tego mogą powstać na
powierzchni mebli trudno usuwalne lub trwałe odbarwienia.
Jeżeli wieża HiFi była poddana silnym wahaniom temperatury, na
przykład podczas transportu z zimnego do ciepłego pomieszczenia, przed włączeniem należy odczekać przynajmniej dwie godziny.
Wieża HiFi przeznaczona jest do eksploatacji w suchych pomieszczeniach. Jednakże w razie stosowania na zewnątrz należy koniecznie zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią (kroplami i
bryzgami wody). Nie ustawiać na urządzeniu naczyń napełnionych
cieczą (np. wazony).
Używać wieży HiFi tylko w umiarkowanej temperaturze pomieszczenia.
Nie ustawiać wieży HiFi w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika ani
na pełnym słońcu; wpływa to negatywnie na chłodzenie.
Nie wkładać żadnych ciał obcych w kieszeń na płyty CD. Nie
umieszczać na urządzeniu otwartych źródeł ognia, np. świec.
W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy
wieży HiFi. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.

Wskazówka:
Nie podłączać żadnych urządzeń, gdy wieża jest włączona. Przed
podłączeniem należy wyłączyć też podłączane urządzenia!
Wtyczkę sieciową włożyć do gniazda wtykowego dopiero po podłączeniu innych urządzeń zewnętrznych!
Należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki sieciowej!

POLSKI

Wyładowania atmosferyczne stanowią zagrożenie dla wszystkich
urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli wieża HiFi jest wyłączona,
może dojść do jej uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna w sieć
elektryczną/instalację antenową. Podczas burzy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową i antenową oraz ewentualnie wtyczkę
LAN.

5

USTAWIANIE I BEZPIECZEŃSTWO -------Ustawianie wieży HiFi
Do wieży HiFi dołączony jest stojak. Dzięki temu wieżę HiFi można
swobodnie umieścić na stole, komodzie lub regale. W przypadku
umieszczenia wieży w innych miejscach należy usunąć stojak.
Wieżę HiFi można zamontować również na podwyższonym stojaku
(wysokość ok. 80 cm) - stojak ten nie jest dołączony do opakowania. Prosimy poinformować się w sklepie w sprawie odpowiedniego
stojaka.

Montaż na ścianie
2

B

C

A

3

1
4

D

Wraz z wieżą dostarczony jest uchwyt ścienny, za pomocą którego
wieżę HiFi można przymocować do ściany.
W miejscu montażu musi znajdować się sieciowe gniazdo wtykowe.
1 Odkręcić cztery śruby (A) w pałąku mocującym (z tyłu wieży
HiFi) i zdjąć stojak wieży HiFi.
2 Część (B) uchwytu ściennego mocowaną do urządzenia
przykręcić dokładnie (patrz cztery otwory gwintowane) do tylnej
części wieży HiFi za pomocą czterech śrub z łbem kulistym (C).
Należy użyć wszystkich czterech śrub.
3 Część naścienną (D) uchwytu wkręcić za pomocą czterech
dołączonych śrub w wywiercone otwory z kołkami rozporowymi.
Należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe podłoże.
Dołączone śruby i kołki rozporowe nadają się do wkręcania
w nośne ściany kamienne i betonowe. W przypadku innych
materiałów budowlanych stosować odpowiednie śruby i kołki
rozporowe.

6

4 Zawiesić wieżę HiFi hakami części (B) uchwytu ściennego
w otworach części naściennej (D) uchwytu tak, aby się zatrzasnęły.

PRZEGLĄD FUNKCJI -----------------------------------------------------------Magic Fidelity.
System dźwięku Ovation 2i
Magic Fidelty to innowacyjny system stworzony i opatentowany przez
firmę Grundig, oparty na systemie aktywnych głośników 3-drożnych,
umożliwiający odtwarzanie dźwięku o olśniewającej jakości.
Jeden głośnik niskotonowy oraz dwa głośniki średnio-, względnie wysokotonowe - każda kolumna głośnikowa we własnej obudowie - dostarczają niezrównanych doznań akustycznych.

Elementy obsługi wieży HiFi

A

B

Przód
Lampka stanu czuwania (pod przednią
osłoną). Gdy wieża HiFi znajduje się w stanie czuwania (stand by), świeci się na czerwono.

g

A
B

?
o

Wskaźniki np. kanałów programowych, informacji, menu ustawień itd.
Sensor podczerwieni do odbioru sygnałów
pilota.

POLSKI

Przednia osłona Otwieranie i zamykanie kieszeni na płyty
CD.

7

PRZEGLĄD FUNKCJI ------------------------------------------------------------

Lewa strona

.

U

LAN

8

Otwieranie i zamykanie przedniej osłony.
Gniazdo słuchawkowe do podłączania
słuchawek stereofonicznych z wtykiem typu
jack (? 3,5 mm).
Głośniki wieży HiFi są automatycznie wyłączane.
Gniazdo sieci Ethernet.
Lampki w gnieździe wskazują:
pulsuje na zielono: transfer danych;
świeci się na żółto: przepustowość danych
100 MBIT;
żółta wyłączona: przepustowość danych
10 MBIT.

PRZEGLĄD FUNKCJI -----------------------------------------------------------Prawa strona
ON/OFF

Przełączanie urządzenia w stan czuwania
(stand by) i ponownie włączanie ze stanu czuwania.
Tylko po wyciągnięciu wtyczki sieciowej
z gniazda wtykowego urządzenie jest odłączone od sieci zasilania elektrycznego.

CLR/ i

Krótkie naciśnięcie przerywa i kończy odtwarzanie płyty CD;
dwukrotne krótkie naciśnięcie usuwa program
muzyczny płyty CD.
Dłuższe naciśnięcie wywołuje główne menu
wieży HiFi.

7

-ß+

Regulacja głośności.

AS

Wybór w głównym menu trybów pracy CD,
FM, Internet Radio, itd.;
nawigacja w menu.
W trybie obsługi tunera: wybór kanałów programowych;
w trybie MP3: przełączanie na wybór albumów i utworów.

9

Uruchamianie odtwarzania płyty CD.

USB

8

Nawigacja w menu.
W trybie obsługi tunera: dłuższe naciśnięcie
uruchamia przeszukiwanie częstotliwości;
krótkie naciśnięcie przełącza stopniowo częstotliwość.
W trybie CD: wybór kolejnych albumów/
utworów do przodu lub do tyłu;
dłuższe naciśnięcie szuka żądanej sekwencji
w obrębie utworu do przodu/do tyłu.
Port USB do podłączania odtwarzacza MP3
lub dysku wymiennego USB-Memory Stick.

POLSKI

9

9

PRZEGLĄD FUNKCJI ------------------------------------------------------------

Tył
AUX IN

Wejście dla sygnałów dźwiękowych do
podłączania urządzenia zewnętrznego.

RESET

Przywracanie ustawień fabrycznych wieży
HiFi.

AC ~

Gniazdo do podłączania przewodu zasilającego.
Tylko po wyciągnięciu przewodu zasilającego z gniazda wtykowego wieża HiFi odłączona jest całkowicie od sieci zasilania
elektrycznego.

FM ANTENNA Gniazdo do podłączania anteny domowej
(75 ?)
lub dołączonej anteny pomocniczej.

10

PRZEGLĄD FUNKCJI -----------------------------------------------------------Pilot zdalnego sterowania

ON OFF

Przełączanie wieży HiFi w stan czuwania
(stand by) i włączanie ze stanu gotowości
przez uruchomienie wybranej ostatnio sekcji
zestawu.

e II

W trybie Internet Radio, AudioStreaming, CD
i USB: uruchamianie odtwarzania płyty CD
MP3 lub Audio;
włącza pauzę w odtwarzaniu.

7

W trybie obsługi tunera: usuwa programy ulubione i litery/znaki podczas edytowania tekstów.
W trybie CD: przerywa lub kończy odtwarzanie płyty CD MP3 lub Audio;
dwukrotne naciśnięcie usuwa program muzyczny płyty CD.

DSC/UBS

Krótkie naciśnięcie wybiera menu korektora
dźwięku;
dłuższe naciśnięcie wybiera funkcję UBS.

p

Wyciszanie głośników wieży HiFi i ponowne
włączanie głośności.

-ß+

Regulacja głośności.

SNOOZE/NAP/SLEEP

Do ustawiania programatora funkcji przypomnienia; przerywanie funkcji przypomnienia.
Przerywanie funkcji budzenia na ok. 5 minut
(funkcja drzemki). Ustawianie programatora
czasu <<usypiania<< (Sleep Timer).

POLSKI

CLR

11

PRZEGLĄD FUNKCJI -----------------------------------------------------------DISPLAY/R

/FM MODE
i
P/RANDOM ?

1...0

INTRO/REPEAT ?

8

W stanie czuwania (stand by): regulacja jasności
wyświetlacza i wybór trybu demo.
W trybie obsługi tunera: przełączanie wyświetlanych informacji między częstotliwością, nazwą radiostacji, typem programu, tekstem radiowym i
godziną/dniem tygodnia.
W trybie CD-DA: przełączanie między numerem
utworu/upływającym czasem odtwarzania i godziną/dniem tygodnia.
W trybie MP3: przełączanie informacji na
wyświetlaczu o pliku/upływającym czasie
odtwarzania, informacji ID3 Tag i godzinie/dniu
tygodnia.
W trybie obsługi tunera: przełączanie między
odbiorem mono lub stereo.
Wywoływanie głównego menu wieży HiFi, na
przykład wybór sekcji zestawu CD, FM, Internet
Radio, Client, AUX i USB.
W trybie obsługi tunera: programowanie stacji radiowych na kanałach programowych.
W trybie internetowym: programowanie internetowych stacji radiowych na kanałach programowych.
W trybie CD: zapisywania utworów w programie
muzycznym; losowe odtwarzanie utworów
w przypadkowej kolejności.
W stanie czuwania (stand by): do ręcznego nastawiania czasu zegara/daty.
Przyciski numeryczne do bezpośredniego wyboru
kanałów programowych;
do edycji cyfr/liter w trybie internetowym i podczas instalacji.
W trybie CD: do krótkiego odtwarzania początku
utworów na płycie CD; do powtarzania jednego
utworu, wszystkich utworów płyty CD lub wszystkich utworów albumu.
W stanie czuwania (stand by): do ustawiania programatora czasu automatycznego włączenia
urządzenia
Nawigacja w menu.
W trybie obsługi tunera: dłuższe naciśnięcie uruchamia funkcję automatycznego przeszukiwania
stacji radiowych; krótkie naciśnięcie stopniowo
przełącza na wyższą lub niższą częstotliwość.
W trybie CD: krótkie naciśnięcie wybiera album
lub utwór do przodu lub do tyłu; dłuższe naciśnięcie wyszukuje do przodu lub do tyłu określoną sekwencję w obrębie utworu.

AS

12

9

Do nawigacji w menu; do edycji liter (wielkich liter
i znaków specjalnych) podczas instalacji.
W trybie obsługi tunera: Wybór zaprogramowanych stacji radiowych.
W trybie MP3: przełączanie na wybór albumów
i utworów.

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE ---Podłączanie anteny
1 Włożyć przewód anteny domowej do gniazda antenowego
>>FM ANTENNA (75 ?)<< wieży HiFi.
Wskazówka:
Jeżeli brakuje anteny domowej, można użyć dołączonej anteny
pomocniczej. Po odpowiednim ustawieniu umożliwia ona odbiór
w zadowalającej jakości miejscowych stacji radiowych FM
(UKF). Anteny pomocniczej nie wolno skracać.

Podłączanie przewodu zasilającego
Wskazówka:
Prosimy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na tabliczce
znamionowej (z tyłu wieży HiFi) odpowiada stosowanemu na
miejscu napięciu sieciowemu.
Tylko poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej wieża HiFi jest
odłączona od sieci zasilania elektrycznego.
1 Dołączony przewód zasilający włożyć do gniazda >>AC ~<<
wieży HiFi.
2 Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazda wtykowego.

Podłączanie odtwarzacza MP3 lub dysku
wymiennego USB Memory Stick
Uwaga:
Podczas wykonywania połączenia USB wieża HiFi musi być wyłączona. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty danych.
1 Połączyć port USB odtwarzacza MP3 za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB z gniazdem >>USB<< wieży HiFi;
lub

POLSKI

wtyk USB dysku wymiennego USB włożyć w gniazdo >>USB<<
wieży HiFi.

13

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE ---Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Wskazówka:
Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych należy wyłączyć
wieżę HiFi.
1 Gniazda wyjściowe dla sygnałów dźwiękowych urządzenia zewnętrznego połączyć za pomocą dostępnego w handlu przewodu audio z gniazdem >>AUX IN<< wieży HiFi.

Podłączanie słuchawek

1 Wtyk jack (? 3,5 mm) słuchawek podłączyć do gniazda >>U<< po
lewej stronie wieży HiFi.
- Głośniki wieży HiFi są wyłączane.
Uwaga:
Słuchanie przez słuchawki zbyt głoŚnej muzyki może prowadziĆ
do uszkodzenia słuchu.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania
1 Otworzyć schowek na baterie, obracając w prawo i zdejmując
pokrywę schowka.
2 Wkładając baterie (typ Micro, 2 x 1,5 V, R 6/UM 4/ AAA) do
schowka, zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów
oznaczone na dnie schowka.
Wskazówki:
Jeśli wieża HiFi nie reaguje prawidłowo na przyciski pilota, może
to oznaczać, że baterie zużyły się. Zużyte baterie należy koniecznie usunąć. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku wycieku elektrolitu z baterii.
Chronić baterie przed ekstremalnymi temperaturami, jak np. promieniowaniem słonecznym, ogrzewaniem, ogniem itp.
Wskazówka dotycząca ochrony środowiska:
Baterii - w tym również baterii niezawierających metali ciężkich
- nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady domowe. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych pojemników na baterie utrzymywanych przez sieć handlową i instytucje
publicznoprawne odpowiedzialne za utylizację odpadów.

14

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE ---Połączenie LAN z Internetem
rozgałęźnik

archiwum muzyczne w komputerze

modem/ruter

Ovation 2i

Wskazówka:
Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych należy wyłączyć
wieżę HiFi.
1 Gniazdo Ethernet modemu/rutera połączyć za pomocą
dostępnego w handlu standardowego przewodu sieciowego
(Twistedpair, wtyczka RJ45) z gniazdem >>LAN<< wieży HiFi.
- Przepustowość danych wynosi 10/100 MBIT.
Wskazówka:
Linie ilustrują funkcję.
radio internetowe
archiwum muzyczne (Audio Streaming)

POLSKI

gniazdo telefoniczne

15

PODŁĄCZANIE/PRZYGOTOWANIE ---Połączenie WLAN z Internetem
Wskazówka:
Jakość sygnału radiowego zależy od odległości wieży HiFi do
modemu/rutera.
Również substancja budowlana w miejscu montażu może wpływać na jakość sygnału.

gniazdo
telefoniczne

rozgałęźnik

modem/ruter

notebook

archiwum muzyczne na twardym dysku
(NAS - Network Attached Storage)

Ovation 2i

Wskazówka:
Linie ilustrują funkcję.
radio internetowe
archiwum muzyczne (Audio Streaming)
WLAN
)))))))))))

16

USTAWIENIA -------------------------------------------------------------------------------------Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych FM
Po pierwszym podłączeniu wieży HiFi do sieci zasilania elektrycznego uruchamia się funkcja automatycznego przeszukiwania stacji
radiowych, która wyszukuje i zapamiętuje programy radiowe (maksymalnie 40). Stacje radiowe można zapisać na dowolnych kanałach programowych.
CH01
FM 87.50 MHz
Searching
Please Wait...

1 Włączyć wieżę HiFi przyciskiem >>ON OFF<<.
- Na wyświetlaczu: kanał programowy (>>CH<<) i częstotliwość
w trybie szybkiego przeszukiwania.
- Rozpoczęło się przeszukiwanie stacji radiowych. Po zakończeniu przeszukiwania uruchamiany jest automatycznie tryb
demo przedstawiający funkcje systemu Ovation 2i. Tryb demo
można przerwać przyciskiem >>ON OFF<<.
Wskazówki:
Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych można przerwać
przyciskiem >>ON OFF<<. Po kolejnym włączeniu funkcja ta zostanie jednak ponownie uruchomiona.

&amp; gt;
&amp; lt;
-

Alarm
Network Config
Auto Tuning System
4/5

Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych można w każdej chwili powtórzyć, wywołując główne menu przyciskiem >>i<< i
wybierając wiersz >>Setup<< przyciskiem >>S<<. W menu ustawień (Setup) wybrać wiersz >>Auto Tuning System<< przyciskiem >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<. Potwierdzić
funkcję >>Start<< przyciskiem >>9<<. Przeszukiwanie rozpoczyna się i zapamiętane wcześniej stacje radiowe są usuwane.
Niektóre programy radiowe RDS transmitują sygnał czasowy
RDS. Jeżeli wybrany program RDS transmituje te informacje
czasowe, czas zegara jest automatycznie aktualizowany, jeżeli
funkcja >>CT<< zostanie ustawiona na opcję >>ON<<. Proces ten trwa
ok. 5 minut.

Ustawianie czasu zegara
Opisane niżej programowanie można wykonać tylko w stanie czuwania urządzenia (stand by).

24HR

CT ON
10:00
Monday
2007.05.21

1 Aby ustawić czas zegara, nacisnąć dłużej przycisk
>>P/RANDOM ?<<.
- Na wyświetlaczu: >>24HR<<, godzina, dzień tygodnia i data.

CT ON
20:00
Monday
2007.05.21

3 Ustawić godzinę zegara przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Pulsuje wskaźnik minut.

2 Wybrać format zegara (12-godzinny lub 24-godzinny) przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>24HR<< lub >>12HR<< (>>AM<< oznacza czas
przedpołudniowy), godzina i data, pulsuje wskaźnik godzin.

4 Ustawić minuty zegara przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Pulsuje wskaźnik roku.

POLSKI

24HR

17

USTAWIENIA -------------------------------------------------------------------------------------24HR

24HR

CT ON
20:15
Monday
2007.05.21

5 Ustawić rok przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Pulsuje wskaźnik miesięcy.

CT ON
20:15
Tuesday
2007.06.05

7 Ustawić dzień przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- >>CT ON<< pulsuje. Napis CT wskazuje funkcję synchronizacji
czasu RDS.

6 Ustawić miesiąc przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Pulsuje wskaźnik dni.

8 Włączyć synchronizację czasu RDS przyciskiem >>A<< lub >>S<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
9 Zakończyć ustawienia przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
Wskazówki:
Po zaniku prądu lub wyciągnięciu wtyczki sieciowej zegar należy nastawić ponownie lub zaktualizować za pomocą funkcji
synchronizacji czasu RDS.

Pozostałe ustawienia dla stacji radiowych FM
Automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych
1 W trybie radiowym uruchomić automatyczne przeszukiwanie
stacji radiowych, naciskając dłużej przycisk >>8<< lub >>9<<.
- Funkcja przeszukiwania zatrzymuje się po znalezieniu stacji
radiowej.

Ręczne przeszukiwanie stacji radiowych
1 W trybie radiowym uruchomić ręczne przeszukiwanie stacji radiowych, naciskając krótko przycisk >>8<< lub >>9<<.
- Zmiana częstotliwości następuje w odstępach co 50 kHz.

Programowanie stacji radiowych na kanałach
programowych
Programy radiowe, które zostały znalezione za pomocą funkcji
automatycznego lub ręcznego przeszukiwania stacji radiowych,
można zapisać na dowolnym kanale programowym.
Wskazówka:
Jeżeli na kanałach programowych zaprogramowane już są radiostacje, zostaną one usunięte (zastąpione). Radiostacje te
można następnie znaleźć ponownie za pomocą funkcji "automatycznego przeszukiwania stacji radiowych".
CH00
RDS
ST
FM 92.30 MHz
Bayern 2
NO TEXT

18

1 W trybie radiowym wybrać program przyciskiem >>A<< lub
>>S<< i zaznaczyć przyciskiem >>P/RANDOM/?<<.
- Wskaźnik kanału programowego >>CH<< jest resetowany na
>>00<<, cyfry pulsują.
2 Wybrać żądany kanał programowy przyciskiem >>A<< lub
>>S<<.

USTAWIENIA -------------------------------------------------------------------------------------CH01
RDS
ST
FM 92.30 MHz
Bayern 2
NO TEXT

3 Zaprogramować radiostację przyciskiem >>P/RANDOM/?<<.
4 Aby zaprogramować dalsze stacje radiowe, powtórzyć czynności od 2 do 4.
Wskazówka:
Jeżeli wieża HiFi odłączona jest przez dłuższy okres od sieci
zasilania, wszystkie zaprogramowane radiostacje zostaną
skasowane.

Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset) ...
... przyciskiem resetującym
W razie zakłóceń w działaniu możliwe jest zresetowanie wieży HiFi.
Wszystkie ustawienia pozostają zachowane w pamięci.
1 Nacisnąć przycisk >>RESET<< z tyłu wieży HiFi, na przykład spinaczem biurowym.

... za pomocą funkcji resetowania systemu
Funkcja resetowania systemu umożliwia usunięcie wszystkich ustawień (zaprogramowane stacje radiowe, czas zegara, czas budzenia, dane dostępu do sieci).

USB
AUX
~ Setup

Network Config
Auto Tuning System
~ System Reset

5/5

System Reset
No
~ Yes to clear all

Funkcję tę należy również wykonać w przypadku rejestracji systemu
Ovation 2i w innej sieci.
1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać wiersz menu >>Setup<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.
3 Wybrać wiersz menu >>System Reset<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wskazówka:
Jeżeli w punkcie 4 potwierdzona zostanie funkcja resetowania,
usunięte zostaną wszystkie ustawienia!
4 Wybrać wiersz menu >>Yes to clear all<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Napis >>System Reset...<<, po chwili uruchamia się automatyczne przeszukiwanie stacji radiowych. Następnie
można ponownie nastawić czas zegara lub zaktualizować za
pomocą funkcji synchronizacji czasu RDS.

POLSKI

Main Menu

19

USTAWIENIA -------------------------------------------------------------------------------------Rejestracja systemu Ovation 2i w ruterze WLAN
Przeprowadzić proces rejestracji w pobliżu rutera, aby uniknąć problemów z zasięgiem sieci WLAN.
Wywołać główne menu systemu Ovation 2i, w menu ustawień połączyć się z siecią i uruchomić asystenta konfiguracji (Wizard).
Podczas rejestracji system Ovation 2i sprawdza konfigurację rutera
WLAN (np. szyfrowanie sieci) i pokazuje to na ekranie.
Należy uwzględnić trzy punkty:
Czy adres IP w sieci jest przydzielany automatycznie (dynamicznie)
czy statycznie?
Czy w sieci stosowany jest serwer Proxy?
Czy sieć jest szyfrowana?
1 Włączyć ruter WLAN.
Wskazówki:
Nazwa sieci (SSID) musi być widoczna oraz adres MAC wieży
Ovation 2i musi być udostępniony w ruterze WLAN.

Main Menu
USB
AUX
~ Setup

Adres MAC podany jest w głównym menu (C) >>Setup<<, (C)
>>Network Config<<, (C) >>Device Status<<, (C) >>MAC
Address<< lub z tyłu urządzenia.
2 Wywołać główne menu wieży Ovation 2i przyciskiem >>i<<.
3 Wybrać wiersz menu >>Setup<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.

Time
Alarm
~ Network Config

3/5

4 Wybrać wiersz menu >>Network Config<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please wait<<,
trwa łączenie z ruterem WLAN. Następnie wyświetlane jest
menu konfiguracji.

Configuration
Device Status
~ Config Wizard
&amp; gt;
Advanced Settings

5 Wybrać wiersz menu >>Config Wizard<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlany jest asystent konfiguracji.
6 Uruchomić proces rejestracji przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Select Network:<<, wskazywane są
dostępne sieci.

Select Network:
~ GIMDSL
&amp; gt;
Enter Network SSID
Rescan The Network

20

Wskazówka:
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nazwa sieci (SSID) jest zablokowana w ruterze WLAN, sieć nie zostanie znaleziona; należy ją wtedy wpisać ręcznie w menu >>Enter Network
SSID<<.
7 Potwierdzić sieć (w podanym przykładzie GIMDSL) przyciskiem
>>9<<.
Jeżeli dostępnych jest kilka sieci, wybrać żądaną sieć przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Network IP Settings:<<.

USTAWIENIA -------------------------------------------------------------------------------------Select Network:
~ GIMDSL [encrypted] &amp; gt;

Enter WEP codes1:
ss

 Cancel

Network IP Settings:
~ Automatic (DHCP) &amp; gt;
Static IP Address

Network IP Settings:
~ Automatic (DHCP) &amp; gt;
Static IP Address

Enable Proxy:
~ No
Yes

&amp; gt;

8 Wybrać wiersz menu >>Automatic (DHCP)<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Enable Proxy:<<.
Wskazówka:
Jeżeli w sieci nie jest zainstalowany serwer Proxy, należy wybrać
wiersz menu >>No<<.
W przypadku zainstalowania serwera Proxy należy uwzględnić
opis na stronach 48 i 49, w rozdziale "Rejestracja systemu
Ovation 2i w ruterze WLAN - z indywidualnymi ustawieniami
sieci", punkty 13 i 14.

~ Internet Radio
~ Favorites

&amp; gt;
&amp; gt;

10 Aby potwierdzić ustawienia, wybrać wiersz menu >>Yes<<
przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Config Wizard
Applying
Settings<<, ustawienia są zapisywane.
Wskazówka:
Jeżeli nie chcemy zapisywać ustawień, wybrać wiersz menu
>>No<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem
>>8<<. Ustawienie są anulowane.
11 Po pomyślnej rejestracji wyświetlane są punkty menu
>>Internet Radio<< i >>Favorites<<, zapewniony jest
dostęp do rutera WLAN i Internetu.

POLSKI

Yes ~

1/2

Wskazówka:
Ustawienie "Automatycznie (DHCP)" lub "Statyczny adres IP"
zależy od konfiguracji sieci.
Jeżeli wybrana zostanie opcja automatyczna, wieży Ovation 2i
zostanie przydzielony przez ruter (lub jego zintegrowany serwer
DHCP) automatycznie adres IP.
W przypadku statycznego adresu IP sieci należy uwzględnić
opis na stronach 48 i 49, w rozdziale "Rejestracja systemu
Ovation 2i w Internecie - z indywidualnymi ustawieniami sieci
domowej", punkty 8 i 9.

9 Wybrać wiersz menu >>No<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>8<<.
- Na wyświetlaczu: >>Config Complete<<.

Config Complete
~ Apply Settings? &amp; gt;
 No

Wskazówka:
Jeżeli sieć jest szyfrowana, za adresem sieci pojawia się napis
>>[encrypted]<<.
Nacisnąć przycisk >>9<< i wpisać kod sieci (WEP lub WPA) przyciskami numerycznymi >>1...0<<. Kolejność wpisywania na przykładzie przycisku numerycznego >>2<< to 2, A, B, C. Po wpisaniu
kursor przeskakuje do następnej pozycji edycji.
Znaki specjalne i wielkie litery wybiera się przyciskiem >>S<< lub
>>A<<.
Przyciskiem >>9<< kursor przesuwany jest w prawo, a przyciskiem
>>8<< w lewo. Znak usuwa się przyciskiem >>7 CLR<<.

21

FUNKCJE OGÓLNE ---------------------------------------------------------------Włączanie i wyłączanie
CH01 o RDS
ST
FM 100.60 MHz
ANTENNE
ns bester Musikmix:

Ovation 2i
Good Bye

1 Włączyć wieżę HiFi ze stanu czuwania (stand by) przyciskiem
>>ON OFF<<.
- Aktywna ostatnio sekcja zestawu włącza się automatycznie.
Wskazówka:
Jeżeli wybraną ostatnio sekcją zestawu było radio internetowe,
wyświetlany jest napis: >>Initialization
Please
wait<<, trwa łączenie z Internetem.
2 Przełączyć wieżę HiFi w stan czuwania (stand by) przyciskiem
>>ON OFF<<.
- Na wyświetlaczu: krótko >>Good Bye<<, następnie aktualna
godzina i data.
Wskazówka:
Tylko poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej wieża HiFi jest
odłączona od sieci zasilania elektrycznego.

Wybór sekcji zestawu
Main Menu
~ FM
Internet Radio
Client

1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać sekcję zestawu (>>FM<<, >>Internet
Radio<<,
>>Client<<, >>USB<<, >>AUX<< lub >>CD<<) przyciskiem >>A<< lub
>>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.

Regulacja głośności
Volume 15

1 Wyregulować głośność przyciskiem >>- ß +<<.
- Na wyświetlaczu: krótko >>Volume<< (>>Min<<, >>1<< do >>39<<,
powyżej >>Max<<).

Funkcja wyciszenia (Mute)
MUTE

Za pomocą tej funkcji można wyciszać głośniki wieży HiFi i ponownie włączać głośność.
1 Włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszenia przyciskiem >>p<<.
- Na wyświetlaczu: przy aktywnej funkcji wyciszenia >>MUTE<<.

Wybór efektów dźwiękowych
Możliwy jest wybór efektów dźwiękowych Classic, Pop, Jazz i Rock
oraz jednego indywidualnego efektu dźwiękowego (myEQ).

Digital Sound
&amp; gt;
&amp; lt;
Classic -

22

1 Wywołać menu efektów dźwiękowych, naciskając krótko przycisk >>DSC/UBS<<.
2 Wybrać żądane ustawienie przyciskiem >>8<< lub >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>myEQ<<, >>Classic<<, >>Pop<<, >>Jazz<< lub
>>Rock<<.

FUNKCJE OGÓLNE ---------------------------------------------------------------Ustawianie korektora dźwięku
Opcja ustawienia dźwięku "myEQ" umożliwia dokonanie indywidualnych ustawień korektora dźwięku (equalizera).
1 Wywołać menu efektów dźwiękowych, naciskając krótko przycisk >>DSC/UBS<<.
Digital Sound
&amp; lt;
&amp; gt;
myEQ
BASS
0
TREBLE
0

2 Wybrać opcję >>my EQ<< przyciskiem >>8<< lub >>9<<.

Digital Sound
myEQ
&amp; lt;
&amp; gt;
0- BASS
TREBLE
0

3 Wybrać wiersz >>BASS<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i ustawić
żądaną wartość (max. >>+4<<, min. >>-4<<) przyciskiem >>8<< lub
>>9<<.

Wskazówka:
Jeżeli przez dłużej niż 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden
przycisk, wieża HiFi automatycznie przerwie programowanie.

4 Wybrać wiersz >>TREBLE<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i ustawić żądaną wartość (max. >>+4<<, min. >>-4<<) przyciskiem >>8<<
lub >>9<<.
- Menu dźwięku jest wyłączane po ok. 5 sekundach, ustawiona
wartość jest zapisywana.

Włączanie i wyłączanie funkcji wzmocnienia
tonów niskich (system Ultra Bass)
Digital Sound
UBS
&amp; lt;
&amp; gt;
ON
-

1 Wybrać opcję >>UBS<<, naciskając dłużej przycisk >>DSC/UBS<<.
2 Wyłączyć lub wyłączyć system Ultra Bass przyciskiem >>8<< lub
>>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>UBS ON<< lub >>UBS OFF<<.

Regulacja jasności wyświetlacza
1 Przełączyć wieżę HiFi w stan czuwania (stand by) przyciskiem
>>ON OFF<<.
&amp; lt;
-

Brightness 4
Demo Mode

&amp; gt;
-

2 Nacisnąć dłużej przycisk >>DISPLAY R<<.
- Na wyświetlaczu: >>Brightness<< i ustawiona wartość.
3 Ustawić jasność wyświetlacza przyciskiem >>8<< lub >>9<<.

Wyświetlanie dodatkowych informacji
W trybie tunera i CD można wyświetlić dodatkowe informacje.
1 Wyświetlić informacje, naciskając kolejno przycisk >>DISPLAY/R<<.

POLSKI

CH01 o RDS
ST
FM 100.60 MHz
ANTENNE
ns bester Musikmix:

23

TRYB INTERNETOWY ---------------------------------------------------------Wybór sekcji radia internetowego
1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.

Main Menu

2 Wybrać wiersz menu >>Internet Radio<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please Wait<<,
trwa łączenie z Internetem.

CD
FM
~ Internet Radio

Wskazówka:
Inicjalizacja trwa zazwyczaj do 1 minuty. W razie przeciążenia
sieci czas ten się wydłuża.
3 Wybrać wiersz menu >>Internet Radio<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.

~ Internet Radio
Favorites

Wskazówka:
Dalsze postępowanie opisane jest w kolejnych rozdziałach, każdorazowo od punktu 1.

1/2

Nawigacja i szukanie w menu
Struktura programów radiowych w Internecie jest bardzo dynamiczna. Po wyborze określonego kraju wskazywany będzie bezpośrednio ten kraj lub też możliwy jest dodatkowy podział na grupy
krajów.
Możliwa jest łatwa nawigacja w poszczególnych maskach menu:
1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Przyciskiem >>S<< lub >>A<< wybiera się żądany wiersz menu.
3 Przyciskiem >>9<< potwierdza się wybrany wiersz menu i jego
funkcję.
4 Przyciskiem >>8<< przechodzi się do wyższego menu.
5 Przyciskiem >>DISPLAY/R<< przełącza się z informacji aktualnej
radiostacji na menu oraz datę/godzinę i ponownie na informacje stacji radiowej.
Wskazówki:
Jeżeli pojawi się napis >>Wait<<, trwa wyszukiwanie. W tym czasie obsługa nie jest możliwa.
Jeżeli pojawi się napis >>Track not found<<, oznacza to,
że stacja radiowa lub utwór chwilowo nie są dostępne.

~ Big Band
Bluegrass
Blues

24

&amp; gt;
&amp; gt;
&amp; gt;

Szybkie wyszukiwanie wg stylów muzyki, krajów i stacji radiowych możliwe jest przy użyciu liter przycisków numerycznych
>>1...0<<.
Po wpisaniu odpowiedniej litery, w podanym przykładzie "B",
po chwili wyświetlane są wyniki przeszukiwania.

TRYB INTERNETOWY ---------------------------------------------------------Wybór internetowych stacji radiowych -
wg kryteriów szukania
Internet Favorites &amp; gt;
Added Stations
&amp; gt;
~ Genres
&amp; gt;
3/7
s
~ Adult Contemporary &amp; gt;
Alternativ
&amp; gt;
Ambient
&amp; gt;
1/57
s

2 Wybrać styl muzyki przyciskiem >>S<< lub >>A<<.
3 Wywołać styl muzyki przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są kraje.
5 Potwierdzić kraj przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są pierwsze stacje radiowe wybranego kraju.
6 Wybrać stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.

WMGK Classic Hits
102.9 WMGK
00:00:02
s

Wskazówki:
Aby wybrać następną stację radiową nacisnąć przycisk >>9<<.
Aby wybrać inną stację radiową, przyciskiem >>DISPLAY/ R<<
powrócić do wyboru radiostacji, przyciskiem >>S<< lub >>A<<
wybrać stację radiową i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Aby przełączyć w menu do tyłu, nacisnąć przycisk >>DISPLAY
R<< i przyciskiem >>8<< wybrać żądane menu.

&amp; gt;
&amp; gt;
&amp; gt;

Szukanie internetowych stacji radiowych
w wybranym kraju
1 Wybrać wiersz menu >>Countries<< przyciskiem >>S<< lub
>>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze grupy krajów, cyfry w ostatnim
wierszu wskazują wybraną grupę krajów i liczbę dostępnych
grup krajów (np. 5 z 10).
2 Wybrać grupę krajów przyciskiem >>S<< lub >>A<<.
3 Potwierdzić grupę krajów przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są pierwsze kraje wybranej grupy krajów.
4 Wybrać kraj przyciskiem >>S<< lub >>A<<.
POLSKI

&amp; gt;
&amp; gt;
&amp; gt;

~ Caribbean
&amp; gt;
Central America &amp; gt;
Europa
&amp; gt;
5/10
s
~ Albania
Andorra
Austria
1/48
s

1 Wybrać wiersz menu >>Genres<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze style muzyki, cyfry w ostatnim
wierszu wskazują wybrany styl i liczbę dostępnych stylów
(np. 3 z 7).

4 Wybrać kraj przyciskiem >>S<< lub >>A<<.

~ 181 FM Mellow Gold
3WK Classic Underg
975 Pirate Radio
1/188
s

Added Stations
Genres
~ Countries
4/7
s

Wybór internetowych stacji radiowych wg
stylów muzyki

25

TRYB INTERNETOWY ---------------------------------------------------------~ Canada
Mexico
United States

&amp; gt;
&amp; gt;
&amp; gt;

s

~ All Stations
&amp; gt;
Adult Contemorary &amp; gt;
Alternativ
&amp; gt;
1/26
s

5 Potwierdzić kraj przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze dostępne style muzyki.
6 Wybrać styl muzyki lub wszystkie radiostacje (All Stations) przyciskiem >>S<< lub >>A<<.
7 Wywołać styl muzyki przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są pierwsze stacje radiowe wybranego kraju.

~ WQKS
WRKH The Rocket
WTAK
1/4
s

8 Wybrać stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.

WRKH The Rocket

s

Wskazówki:
Podział może się różnić zależnie od grupy krajów. Na przykład
grupa krajów North America (Ameryka Północna) obejmuje państwa Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone; następnie możliwy
jest też wybór stanów federalnych.

Wskazówki:
Aby wybrać następną stację radiową, nacisnąć przycisk >>9<<.
Aby wybrać inną stację radiową, przyciskiem >>DISPLAY/R<<
powrócić do wyboru radiostacji, przyciskiem >>S<< lub >>A<<
wybrać stację radiową i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Aby przełączyć w menu do tyłu, nacisnąć przycisk >>DISPLAY/
R<< i przyciskiem >>8<< wybrać żądane menu.

00:00:02

Wybór nowych internetowych stacji radiowych
Genres
Countries
~ New Stations
5/7
s
~ African Music Radi
CBC Radio 3
Channel 61
1/82
s
KTSM Sunny

s

26

00:00:02

&amp; gt;
&amp; gt;
&amp; gt;

1 Wybrać wiersz menu >>New Stations<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze nowe stacje radiowe, cyfry
w ostatnim wierszu wskazują wybraną radiostację i liczbę dostępnych radiostacji (np. 1 z 82).
2 Wybrać stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.
Wskazówki:
Aby wybrać następną stację radiową, nacisnąć przycisk >>9<<.
Aby wybrać inną stację radiową, przyciskiem >>DISPLAY/R<<
powrócić do wyboru radiostacji, przyciskiem >>S<< lub >>A<<
wybrać stację radiową i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Aby przełączyć w menu do tyłu, nacisnąć przycisk >>DISPLAY/
R<< i przyciskiem >>8<< wybrać żądane menu.

TRYB INTERNETOWY ---------------------------------------------------------Wybór najczęściej słuchanych internetowych
stacji radiowych
Funkcja ta umożliwia wybór najczęściej słuchanych radiostacji.
Countries
&amp; gt;
New Stations
&amp; gt;
~ Most Popular Stati &amp; gt;
6/7
s

1 Wybrać wiersz menu >>Most Popular Stati<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze stacje radiowe, cyfry w ostatnim wierszu wskazują wybraną radiostację i liczbę dostępnych
radiostacji (np. 1 z 83).

~ Echo of Moscow
Liberty Radio
Observer Radio
1/83
s

2 Wybrać stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.

Bezpośredni wybór kanału programowego
internetowej stacji radiowej
Programowanie internetowych stacji radiowych
na kanałach programowych
W pamięci urządzenia można dowolnie zaprogramować
40 radiostacji internetowych.
1 Wybrać stację radiową (patrz poprzedni rozdział) i zaznaczyć
przyciskiem >>P/RANDOM/?<<.
2 Wybrać kanał programowy od 1 do 9 przyciskami numerycznymi od >>1<< do >>9<<.
Kanały programowe od 10 do 40 wybiera się poprzez wpisanie
najpierw pozycji dziesiętnej przyciskiem numerycznym >>0<<, a następnie pozycji jednostkowej przyciskami od >>1<< do >>9<<.
Wskazówka:
Jeżeli na kanałach programowych zaprogramowane już są radiostacje, zostaną one usunięte.
3 Zaprogramować radiostację przyciskiem >>P/RANDOM/?<<.
4 Aby zaprogramować dalsze stacje radiowe, powtórzyć czynności od 1 do 4.

Wybór internetowych stacji radiowych zaprogramowanych na kanałach programowych

1 Wybrać kanał programowy od 1 do 9 przyciskami numerycznymi od >>1<< do >>9<<.
Kanały programowe od 10 do 40 wybiera się poprzez wpisanie
najpierw pozycji dziesiętnej przyciskiem numerycznym >>0<<, a
następnie pozycji jednostkowej przyciskami od >>1<< do >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Play
Preset<< i numer kanału
programowego.

POLSKI
POLSKI

Jeżeli włączona jest radiostacja, przyciskami numerycznymi od
>>1<< do >>0<< można bezpośrednio wybrać 40 kanałów programowych.

27

TRYB INTERNETOWY ---------------------------------------------------------Wybór internetowej stacji radiowej z listy
ulubionych
Sposób programowania takich radiostacji opisany jest w rozdziale
>>Funkcje specjalne<< na stronach 42 - 44.
~ Internet Favorites &amp; gt;
Added Stations
&amp; gt;
Genres
&amp; gt;
1/7

1 Wybrać wiersz menu >>Internet Favorites<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: folder z ulubionymi radiostacjami.
2 Wybrać folder przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są zaprogramowane ulubione radiostacje.
3 Wybrać ulubioną stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.
Wskazówki:
Aby wybrać następną stację radiową, nacisnąć przycisk >>9<<.
Aby wybrać inną stację radiową, przyciskiem >>DISPLAY/R<<
powrócić do wyboru radiostacji, przyciskiem >>S<< lub >>A<<
wybrać stację radiową i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Aby przełączyć w menu do tyłu, nacisnąć przycisk >>DISPLAY/
R<< i przyciskiem >>8<< wybrać żądane menu.

Wybór internetowych stacji radiowych dodanych
ręcznie
Internet Favorites &amp; gt;
~ Added Stations
&amp; gt;
Genres
&amp; gt;
2/7
s
~ Rock 1
Rock 2
Rock 3
s

1/6

Sposób programowania takich radiostacji opisany jest w rozdziale
"Funkcje specjalne" na stronie 45.
1 Wybrać wiersz menu >>Added Stations<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są trzy pierwsze dostępne stacje radiowe.
2 Wybrać stację radiową przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana stacja radiowa rozlega się wtedy, gdy zgaśnie
napis >>Wait<<.
Wskazówki:
Aby wybrać następną stację radiową, nacisnąć przycisk >>9<<.
Aby wybrać inną stację radiową, przyciskiem >>DISPLAY/R<<
powrócić do wyboru radiostacji, przyciskiem >>S<< lub >>A<<
wybrać stację radiową i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Aby przełączyć w menu do tyłu, nacisnąć przycisk >>DISPLAY/
R<< i przyciskiem >>8<< wybrać żądane menu.

28
28

ARCHIWUM MUZYCZNE -----------------------------------------Audio Streaming
Funkcja ta umożliwia odtwarzanie na wieży Ovation 2i utworów
z archiwum muzycznego w formacie MP3 i WMA.
Archiwum muzyczne może być zapisane w komputerze lub na zewnętrznym twardym dysku i musi być zarządzane przez serwer
UPnP.
Wybór wg folderów i utworów zależy od struktury archiwum muzycznego i stosowanego oprogramowania serwera UPnP (np. Nero
Media Home, Windows Media Player 11). Zależnie od rozmiaru
archiwum muzycznego może dojść do wydłużenia czasu dostępu,
co wpływa ujemnie na komfort obsługi. Podczas wczytywania archiwum muzycznego przez serwer UPnP obsługa jest niemożliwa
lub ograniczona.
Jeżeli utwory zostały zapisane w archiwum muzycznym w formacie
ID3-Tag (tytuł, wykonawca, album, styl muzyki itd.), informacje te są
wyświetlane również na wieży Ovation 2i, wzgl. utwory te można
wybrać na podstawie tych informacji.
Zależnie od konfiguracji komputera lub twardego dysku należy
udostępnić wieżę Ovation 2i w komputerze lub na twardym dysku.
Serwer UPnP musi być uaktywniony w zainstalowanej ewentualnie
zaporze ogniowej (firewall). Można stosować też jednocześnie kilka
serwerów UPnP.

Internet Radio
~ Nero Media Home
Favorites
2/3
Hörspiel
~ Rock
Blues
1/4

1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać wiersz menu >>Client<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlane są dostępne archiwa muzyczne.
3 Wybrać archiwum muzyczne przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Dostępne archiwa muzyczne (serwer UPnP) są wyświetlane.
4 Zależnie od struktury archiwum muzycznego przyciskiem >>S<<,
>>A<<, >>9<< i >>8<< przejść do żądanego menu wyboru.
5 Uruchomić odtwarzanie wybranego utworu przyciskiem >>9<<
lub >>e II<<.

Nawigacja i szukanie w menu
Możliwa jest łatwa nawigacja w folderach i utworach:
1 Przyciskiem >>S<< lub >>A<< wybiera się żądany folder/utwór.
2 Przyciskiem >>9<< przechodzi się do następnego podfolderu.
3 Aby powrócić do wyższych folderów, nacisnąć przycisk
>>DISPLAY/R<<, a następnie przycisk >>8<<.
Wskazówka:
Szybkie wyszukiwanie możliwe jest przy użyciu liter przycisków
numerycznych >>1...0<<.

POLSKI

Main Menu
~ Client
USB
AUX

29

TRYB TUNERA (FM) ---------------------------------------------------------------Wybór tunera
1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
Main Menu
~ FM
Internet Radio
Client

2 Wybrać tuner FM (>>FM<<) przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Rozlega się wybrana ostatnio stacja radiowa (Last Station
Memory).
- Na wyświetlaczu: kanał programowy, częstotliwość i nazwa
radiostacji.

Wybór kanału programowego - kolejno
1 Wybrać kolejno kanał programowy przyciskiem >>A<< lub
>>S<<.
- Na wyświetlaczu: >>CH<< i np. >>2<< z częstotliwością i nazwą
radiostacji.

Wybór kanału programowego - bezpośrednio
CH02
RDS
ST
FM 97.90 MHz
BAYERN 3
Jetzt die aktuellen

1 Wybrać kanał programowy od 1 do 9 bezpośrednio przyciskami numerycznymi od >>1<< do >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>CH<< i np. >>02<< z częstotliwością i nazwą
radiostacji.
2 Kanały programowe od 10 do 40 wybiera się poprzez wpisanie
najpierw pozycji dziesiętnej przyciskiem numerycznym >>0<<, a
następnie pozycji jednostkowej przyciskami od >>1<< do >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>CH<< i np. >>25<< z częstotliwością i nazwą
radiostacji.

Odbiór stereo/mono
Jeżeli wieża HiFi odbiera audycje stereo, na wyświetlaczu pojawia
się napis >>ST<<. Jeżeli zbyt słaby sygnał wybranej audycji stereo powoduje złą jakość dźwięku, urządzenie można przestawić na odbiór monofoniczny.
CH02
RDS
Mono
FM 97.90 MHz
BAYERN 3
Jetzt die aktuellen

1 Przełączyć na odbiór mono przyciskiem >>
- Na wyświetlaczu: >>Mono<<.

/FM MODE<<.

2 Aby przełączyć na odbiór stereo, ponownie nacisnąć przycisk
>> /FM MODE<<.
- Na wyświetlaczu: >>ST<<.
Wskazówki:
Jeżeli wieża HiFi jest ustawiona na odbiór stereo i odbierany jest
sygnał monofoniczny, na wyświetlaczu pojawia się napis
>>Auto<<.
Ustawienie Mono/Stereo zapamiętywane jest na kanale programowym.

30

TRYB TUNERA (FM) ---------------------------------------------------------------System informacji radiowych RDS
RDS (Radio-Data-System) to system informacji emitowanych dodatkowo przez większość stacji radiowych na falach FM (UKF).
Jeżeli wieża HiFi odbiera stację radiową z systemem RDS, na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji, na przykład >>Fantasy<< i
napis >>RDS<<.
Wskazówki:
Wyświetlenie wszystkich informacji RDS może potrwać trochę
czasu.
GRUNDIG nie ma wpływu na prawidłowość tych informacji.

Szukanie stacji radiowych RDS
1 Znaleźć radiostację RDS, naciskając kolejno przycisk >>A<< lub
>>S<<, aż odbierana będzie radiostacja RDS i na wyświetlaczu
pojawi się napis >>RDS<<.
- Jeżeli odbierany sygnał ma dostateczną moc, po krótkim
czasie pojawi się nazwa stacji radiowej.

Synchronizacja czasu RDS
Niektóre programy radiowe RDS transmitują sygnał czasowy RDS.
Przy dobrym odbiorze czas zegara jest automatycznie
aktualizowany, o ile funkcja ta jest włączona (wskaźnik >>CT<<), patrz
też rozdział >>Ustawianie czasu zegara<<, na stronach 17/18.
Również przy dobrym odbiorze synchronizacja czasu może
potrwać kilka minut, przy czym dokładność zegara zależy od
emitowanego sygnału czasowego. Automatyczne nastawianie
czasu uaktywniane jest zawsze wtedy, gdy wieża HiFi włączana
jest ze stanu czuwania (stand by) w tryb obsługi tunera oraz gdy
odbierana jest odpowiednia stacja radiowa RDS (jeżeli oczekiwany
jest sygnał czasowy RDS, pulsuje symbol >> <<. Symbol świeci się
ciągle po zakończeniu synchronizacji czasu RDS).

Wyświetlanie informacji RDS
W przypadku odbioru radiostacji RDS na wyświetlaczu pojawia się
krótko częstotliwość, a następnie wyświetlana jest stale nazwa stacji
radiowej i tekst radiowy w postaci przesuwającego się tekstu.
1 Nacisnąć jednokrotnie przycisk >>DISPLAY/R<<.
- Na wyświetlaczu pojawia się aktualny rodzaj programu (PTY).

POLSKI

2 Nacisnąć ponownie przycisk >>DISPLAY/R<<.
- Wyświetlana jest aktualna godzina i data.

31

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Wieża HiFi jest przeznaczona do odtwarzania muzycznych płyt CD,
które opatrzone są przedstawionym obok logo (CD-DA), względnie
płyt CD-R i CD-RW z plikami audio lub plikami w formacie MP3.
W trybie odtwarzania płyt MP3/WMA decydujące znaczenie mają
pojęcia "album" i "file". "Album" odpowiada folderowi w komputerze, "file" - plikowi w komputerze lub ścieżce dźwiękowej CD-DA.
Łączna liczba plików na płycie CD MP3 nie może przekraczać 512
utworów/albumów.
Wieża HiFi sortuje albumy, względnie pliki albumu według nazwy
w porządku alfabetycznym. Jeżeli chcemy zmienić kolejność, w komputerze przed nagraniem płyty CD należy zmienić nazwę pliku lub
albumu i wpisać przed nazwą numer.
Podczas nagrywania plików dźwiękowych na nagrywalne płyty
CD-R i CD-RW mogą wystąpić różne zakłócenia, które wpływają
negatywnie na jakość odtwarzania. Przyczyną tego są niewłaściwe
ustawienia w konfiguracji oprogramowania i sprzętu, względnie
stosowane płyty nagrywalne. Jeżeli wystąpią problemy tego typu,
należy skontaktować się serwisem producenta nagrywarki CD lub
oprogramowania do nagrywania lub poszukać odpowiednich
informacji na ten temat, np. w Internecie.
W przypadku nagrywania płyt CD Audio należy przestrzegać obowiązujących ustaw o ochronie praw autorskich osób trzecich.
Kieszeń na płyty CD musi być zawsze zamknięta, aby uniknąć gromadzenia się kurzu na czytniku laserowym.
Nie umieszczać naklejek na płytach CD. Powierzchnię płyty CD
utrzymywać w czystości.
Nabyte urządzenie odtwarza zarówno tradycyjne płyty CD o średnicy 12 cm, jak i płyty CD o średnicy 8 cm. Nie jest potrzebny do
tego adapter.

Wybór sekcji odtwarzacza CD
Main Menu
AUX
Setup
~ CD
Folder : 006
File : 087
CD?ROM

CD
Track 10
42:50

32

1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać odtwarzacz CD przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Jeżeli w kieszeni nie znajduje się żadna płyta CD, na wyświetlaczu pojawia się napis >>No Disc<<.
- Po włożeniu płyty CD jest ona >>wczytywana<<. Następnie
w przypadku płyty CD MP3 wyświetlana jest całkowita liczba
albumów i plików, w przypadku płyty CD Audio całkowita
liczba utworów i całkowity czas odtwarzania.

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Wkładanie płyty CD
1 Otworzyć kieszeń na płyty CD wieży HiFi, otwierając przednią
osłonę przyciskiem >>. <<.
- Na wyświetlaczu: >>OPEN<<.

OPEN

2 Włożyć w kieszeń płytę CD stroną z nadrukiem skierowaną do
przodu.
3 Zamknąć kieszeń na płyty CD wieży HiFi, zamykając przednią
osłonę przyciskiem >>. <<.
- Na wyświetlaczu: >>CLOSE<<, następnie napis >>Reading
Disc<<.
- Płyta CD jest "wczytywana". Następnie w przypadku płyty CD
MP3 wyświetlana jest całkowita liczba albumów i plików, w
przypadku płyty CD Audio całkowita liczba utworów i całkowity czas odtwarzania.

Folder : 006
File : 087
CD?ROM

Odtwarzanie płyty CD
My favorites
35 ? Lenny Krav MP3
s

00:00:01

Lenny Kravitz
Mp3GoDs Top?100 MP3
Fly away
00:00:15
s

1 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.
- Odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego pliku pierwszego
albumu (MP3), względnie od pierwszego utworu (CD-DA).
- W trybie MP3 wyświetlane są: numer aktualnego pliku, następnie nazwa pliku i upływający czas odtwarzania pliku.
- W trybie CD-DA wyświetlany jest: numer aktualnego utworu i
upływający czas odtwarzania utworu.
2 Włączyć pauzę w odtwarzaniu przyciskiem >>e II<<.
- Na wyświetlaczu: >>symbol I I<<, pulsuje upływający czas odtwarzania pliku lub utworu.
3 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.
4 Zakończyć odtwarzanie, naciskając dwukrotnie przycisk
>>7 CLR<<.

Przerywanie odtwarzania (funkcja wznowienia
Resume)

&amp; lt;
-

File: 006/087

&amp; gt;
-

1 Przerwać odtwarzanie, naciskając jednokrotnie przycisk
>>7 CLR<<.
- Po wznowieniu odtwarzania kontynuowany jest ten sam utwór,
który został wcześniej przerwany.
2 Kontynuować odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.

Powtarzanie aktualnego utworu
1 Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk >>8<<.
- Utwór jest ponownie odtwarzany od początku.

POLSKI

My favorites
35 ? Lenny Krav MP3

33

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Wybór innego utworu
My favorites
39 ? Bryan Adam MP3
s

00:00:01

1 Podczas odtwarzania kolejno naciskać krótko przycisk >>8<< lub
>>9<<, aż na wyświetlaczu pojawi się numer żądanego utworu.
- Odtwarzanie wybranego utworu uruchamia się automatycznie.
Wskazówka:
Wyboru utworów można dokonać też przy zatrzymanej płycie
(pozycja stop).

Szukanie sekwencji w obrębie jednego utworu
1 Podczas odtwarzania nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk
>>8<< lub >>9<<, aż znaleziona zostanie szukana sekwencja.
- Po zwolnieniu przycisku >>8<< lub >>9<< rozpoczyna się odtwarzanie.
Wskazówka:
Podczas przeszukiwania głośność jest zredukowana.

Wybór albumów i utworów (tylko MP3)
&amp; lt;
-

&amp; gt;
My favorites
39 ? Bryan Adam

1 Zakończyć odtwarzanie przyciskiem >>7<<.
2 Przyciskiem >>A<< przesunąć kursor na wiersz albumu.
3 Wybrać album przyciskiem >>8<< lub >>9<<.

File: 006/087

4 Przyciskiem >>S<< przesunąć kursor na wiersz >>File<< (plik).
&amp; lt;
-

Rock
26? Metallica
File: 066/087

&amp; gt;
-

5 Wybrać żądany utwór przyciskiem >>8<< lub >>9<<.
- Odtwarzanie wybranego utworu uruchamia się po chwili
automatycznie.

Wyświetlanie informacji (tylko MP3)
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie informacji o wykonawcy, albumie
i tytule (ID3 Tag) oraz przełączanie na zegar i datę.
1 Nacisnąć przycisk >>DISPLAY/R<<.
- Pojawiają się - jeśli są dostępne - informacje na temat wykonawcy, albumu i tytułu.
2 Aby powrócić do wyświetlania nazwy pliku, naciskać kolejno
przycisk >>DISPLAY/R<<, aż pojawi się ponownie nazwa pliku.

Powtarzanie odtwarzania jednego utworu
(Repeat One)

s1

34

CD
Track 01
of 10
00:01

1 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.
2 Wybrać żądany utwór przyciskiem >>8<< lub >>9<<.
3 Wywołać funkcję powtórzenia, naciskając kolejno przycisk
>>INTRO/REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
>> 1<<.
- Utwór jest powtarzany.
4 Aby zakończyć funkcję, naciskać kolejno przycisk >>INTRO/
REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu zgaśnie symbol >> <<.

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów
albumu (tylko MP3)
My favorites
39 ? Bryan Adam MP3
s

00:00:01

1 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.

2 Wywołać funkcję powtórzenia, kolejno naciskając przycisk
>>INTRO/REPEAT ?<<, aż na wyświetlaczu: >>pojawi się symbol
>>
<<.
- Wszystkie utwory aktualnego albumu są powtórnie odtwarzane.
3 Aby zakończyć funkcję, naciskać kolejno przycisk >>INTRO/
REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu zgaśnie symbol >> <<.

Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów
płyty CD (Repeat All)
1 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.

s

CD
Track 01
of 10
A
00:01

2 Wywołać funkcję powtórzenia, naciskając kolejno przycisk
>>INTRO/REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol
>> A<<.
- Cała płyta CD jest powtarzana.
3 Aby zakończyć funkcję, naciskać kolejno przycisk >>INTRO/
REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu zgaśnie symbol powtórzenia
>> <<.
Wskazówka:
Jeżeli w pamięci zapisany został program muzyczny (patrz
strona 36/37), po uaktywnieniu funkcji Repeat All powtarzane
będą wszystkie zaprogramowane utwory włożonej płyty CD.

Losowe odtwarzanie utworów (Random)
Lenny Kravitz
Mp3GoDs Top?100 MP3
Fly away
RND 00:00:05
s

1 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.

2 Wybrać funkcję, naciskając przycisk >>P/RANDOM ?<<.
- Na wyświetlaczu: >>RND<<.
- Utwory płyty CD są odtwarzane w przypadkowej kolejności.
3 Aby zakończyć funkcję, nacisnąć przycisk >>P/RANDOM ?<<.
- Napis >>RND<< gaśnie.
- Utwory są odtwarzane w kolejności numerycznej.

1 W pozycji stop nacisnąć przycisk >>INTRO/REPEAT ?<<.
- Na wyświetlaczu: >>INTRO<<.
- Odtwarzanie uruchamia się automatycznie. Początek wszystkich utworów jest krótko odtwarzany przez ok. 10 sekund.

s INTRO

00:00:05

2 Aby zakończyć funkcję, naciskać kolejno przycisk >>INTRO/
REPEAT/?<<, aż na wyświetlaczu zgaśnie napis >>INTRO<< i
symbol >> <<.
- Rozpoczęty utwór i następne utwory zostaną odtworzone do
końca.

POLSKI

Krótkie odtwarzanie początku utworów (Intro)

35

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Tworzenie programu muzycznego
Możliwe jest zaprogramowanie odtwarzania w określonej kolejności maksymalnie 40 utworów (MP3 z różnymi folderami), wzgl. maksymalnie 40 utworów (CD-DA) płyty CD. Ten sam utwór można
zaprogramować wielokrotnie. Programowanie jest możliwe tylko
przy zatrzymanej płycie (pozycja stop).

Wybór i programowanie utworów (tylko MP3)

1 Uaktywnić funkcję przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
- Na wyświetlaczu: program, wybrany utwór (file) i dostępne
utwory.

&amp; lt;
-

Program-01
File: 000/121

&amp; gt;
-

&amp; lt;
-

The Final Cut

&amp; gt;
-

Program-02
File: 043/121

2 Wybrać utwór przyciskiem >>8<< lub >>9<< i zaprogramować
przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
Wskazówka:
Wybrać następny folder, zaznaczając przyciskiem >>A<< wiersz
tytułowy folderu i wybierając przyciskiem >>8<< lub >>9<< żądany folder. Przyciskiem >>S<< przejść do wiersza >>File:<<,
wybrać plik przyciskiem >>8<< lub >>9<< i zaprogramować przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
3 Aby zaprogramować dalsze utwory, powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.

Wybór i programowanie utworów (tylko CD-DA)
CD
Track 00
Program-01
42:50

1 Uaktywnić funkcję przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
- Na wyświetlaczu: program, dostępne utwory i czas odtwarzania płyty CD.
2 Wybrać utwór przyciskiem >>8<< lub >>9<< i zaprogramować
przyciskiem >>P/RANDOM ?<<.
3 Aby zaprogramować dalsze utwory, powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.

Odtwarzanie programu muzycznego

s

CD
Track 04
of 10
00:00
PROG

1 Uruchomić odtwarzanie programu muzycznego przyciskiem
>>e II<<.
- Na wyświetlaczu: >>PROG<<.
- Odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego zaprogramowanego utworu.
2 Zakończyć odtwarzanie przyciskiem >>7<<.
3 Powtórnie odtworzyć program muzyczny, naciskając przycisk
>>P/RANDOM ?<<, a następnie przycisk >>e II<<.

CD
Track 04
Program-05
42:50

36

Kontrola programu muzycznego
1 Przy zatrzymanej płycie (pozycja stop) naciskać kolejno przycisk >>P/RANDOM ?<<.
- Wyświetlane są zaprogramowane utwory.

OBSŁUGA ODTWARZACZA CD -------------------Kasowanie programu muzycznego
1 Otworzyć przednią osłonę wieży HiFi;
lub
w trybie Program muzyczny nacisnąć przycisk >>7 CLR<<;
lub

POLSKI

w głównym menu wybrać inną sekcję zestawu.

37

TRYB USB ---------------------------------------------------------------------------------------------------Odtwarzanie utworów z odtwarzacza
MP3/WMA lub dysku wymiennego USB
Uwaga:
Podczas wykonywania połączenia USB wieża HiFi musi być wyłączona. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty danych.
1 Wtyk przewodu USB lub wtyk dysku wymiennego USB włożyć
w port USB >>USB<< (prawa strona urządzenia).
2 Włączyć wieżę HiFi.
Main Menu
Internet Radio
Client
~ USB

3 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
4 Wybrać port USB (>>USB<<) przyciskiem >>A<< lub >>S<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please wait<<.
Następnie wyświetlane są pierwsze trzy foldery nośnika danych USB. W ostatnim wierszu wskazywany jest numer wybranego folderu i dostępne foldery.
Wskazówka:
Jeżeli nie jest podłączone urządzenie USB, na wyświetlaczu pojawia się informacja >>No Device<<.
5 Wybrać folder przyciskiem >>S<< lub >>A<<.
6 Uruchomić odtwarzanie przyciskiem >>e II<<.
- Rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku pierwszego
folderu.
Wskazówka:
W trybie obsługi płyt MP3 za pomocą odtwarzacza MP3 lub
dysku wymiennego USB, obowiązują te same funkcje odtwarzania i szukania jak w trybie obsługi płyt CD MP3 (patrz strony
od 33 do 35). Funkcje wznowienia (Resume), szukania sekwencji w obrębie utworu, powtórzenia wszystkich utworów płyty CD
nie są dostępne.

38

OBSŁUGA TIMERA -----------------------------------------------------------------Wieża HiFi ma trzy różne programatory czasowe (timery):
- programator czasu automatycznego włączenia wieży HiFi o zaprogramowanej godzinie i funkcji budzenia za pomocą sygnału
alarmowego lub muzyki;
- programator czasowy funkcji przypomnienia, który włącza sygnał
alarmowy po upływie zaprogramowanego czasu;
- programator czasu >>usypiania<< (Sleep Timer), który wyłącza urządzenie po upływie zaprogramowanego czasu.

Programator czasu automatycznego włączenia
urządzenia

Alarm:
0:00
WEC OFF
Off
Volume 20

Alarm:
0:00
WEC OFF
Buzzer
Volume 20

Alarm:
0:00
WEC OFF
Buzzer
Volume 25

Czas zegara wieży HiFi musi być ustawiony.
Jeżeli podczas programowania przez dłużej niż 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wieża HiFi automatycznie przerwie
programowanie. Należy wtedy powtórzyć czynność od początku.
1 Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć dłużej przycisk >>INTRO/
REPEAT ?<<.
- Na wyświetlaczu: tryb pracy timera, czas włączenia (>>0:00<<),
funkcja budzenia i głośność budzenia. >>WEC OFF<< oznacza
przerwanie funkcji budzenia, patrz następna strona.
2 Wprowadzić godzinę czasu włączenia przyciskiem >>A<< lub
>>S<<.
3 Nacisnąć przycisk >>9<< i wprowadzić minuty czasu włączenia
przyciskiem >>A<< lub >>S<<.
4 Nacisnąć dwukrotnie przycisk >>9<< i wybrać sygnał budzenia
(sygnał alarmowy, radiostacja lub płyta CD) przyciskiem >>A<<
lub >>S<<.
Wskazówki:
Przy wyborze odtwarzacza CD należy upewnić się, czy włożona jest płyta.
Jeżeli wybrana została opcja CD, nacisnąć przycisk >>9<< i wybrać żądany utwór przyciskiem >>A<< lub >>S<<. Tryb Repeat All
(Powtórz wszystko) jest ustawiony automatycznie.
Jeżeli wybrany został tuner, nacisnąć przycisk >>9<< i wybrać żądany kanał programowy przyciskiem >>A<< lub >>S<<.
5 Nacisnąć przycisk >>9<< i ustawić poziom głośności przyciskiem
>>- ß +<<.
6 Zakończyć ustawienia przyciskiem >>INTRO/REPEAT ?<<.
- Na wyświetlaczu: godzina i data i symbol >>/<< dla timera z muzyką lub symbol >>e<< dla timera z budzikiem.
- Wieża HiFi uruchamia o zaprogramowanej godzinie wybrane
źródło sygnału (maksymalny czas trwania funkcji budzenia -
90 minut).
Wskazówka:
Poziom głośności sygnału alarmowego, stacji radiowej i płyty
CD zwiększa się stopniowo od zera aż do ustawionej indywidualnie głośności maksymalnej.

POLSKI

Programowanie funkcji automatycznego
włączenia urządzenia

39

OBSŁUGA TIMERA -----------------------------------------------------------------Przerywanie sygnału budzenia
1 Gdy rozlegnie się sygnał budzenia, nacisnąć przycisk
>>SNOOZE/NAP/SLEEP<<.
- Sygnał budzenia (sygnał alarmowy, stacja radiowa, płyta CD
lub urządzenie USB) wyłącza się.
- Funkcja budzenia włącza się ponownie co 5 minut. Czas trwania budzenia wynosi 90 minut.

Wyłączanie funkcji budzenia na cały dzień
1 W trakcie sygnału budzenia wyłączyć wieżę HiFi przyciskiem
>>ON OFF<<.
- Funkcja automatycznego włączenia urządzenia jest ponownie
aktywna następnego dnia.

Wyłączanie funkcji budzenia na okres weekendu
Funkcję budzenia można wyłączyć na okres weekendu. Zaprogramowane czasy budzenia zostaną zachowane w pamięci.
Alarm:
0:00
WEC OFF
Off
Volume 20

1 Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć dłużej przycisk >>INTRO/
REPEAT ?<<.
2 Nacisnąć dwukrotnie przycisk >>9<< i wyłączyć funkcję na czas
weekendu przyciskiem >>A<< lub >>S<< (>>WEC OFF<<).

Wyłączanie/włączanie funkcji automatycznego
włączenia urządzenia
1 Aby wyłączyć funkcję, w stanie czuwania (stand by) nacisnąć
krótko przycisk >>INTRO/REPEAT ?<<.
- Na wyświetlaczu: gaśnie symbol >>e<< lub >>/<<.
- Funkcja automatycznego włączenia urządzenia jest wyłączona, zaprogramowany czas budzenia pozostaje zachowany w pamięci.
2 Aby włączyć funkcję, w stanie czuwania (stand by) ponownie
nacisnąć krótko przycisk >>INTRO/REPEAT ?<<.
- Na wyświetlaczu: >>e<< lub >>/<<.

40

OBSŁUGA TIMERA -----------------------------------------------------------------Programator funkcji przypomnienia
1 Uaktywnić funkcję przyciskiem >>SNOOZE/NAP/SLEEP<<.
- Na wyświetlaczu: >>NAP<< i >>00 mins<<.
&amp; lt;
-

NAP

00mins

&amp; gt;
-

2 Ustawić czas włączenia funkcji przypomnienia przyciskiem >>8<<
lub >>9<< (w odstępach 10-minutowych od 10 do 120 minut).
- Po upływie zaprogramowanego czasu rozlega się sygnał alarmowy (przez maks. 90 minut).
Wskazówka:
Aby wyświetlić pozostały jeszcze czas, np. >>NAP 20 mins<<,
nacisnąć krótko przycisk >>SNOOZE/NAP/SLEEP<<.
3 Wyłączyć sygnał alarmowy przyciskiem >>ON OFF<<.
lub
wyłączyć wcześniej funkcję przypomnienia, ustawiając czas
przyciskiem >>8<< lub >>9<< na >>00 mins<<.

Programator funkcji "usypiania" (Sleep Timer)
Programowanie funkcji "usypiania"

&amp; lt;
-

SLEEP 00mins
NAP
00mins

SLEEP 40mins
NAP
00mins

&amp; gt;
-

1 Włączyć wieżę HiFi przyciskiem >>ON OFF<< i wybrać sekcję
zestawu.
2 Uaktywnić funkcję przyciskiem >>SNOOZE/NAP/SLEEP<<.
- Na wyświetlaczu: >>SLEEP<< i >>00 mins<<.

&amp; gt;
-

3 Ustawić czas wyłączenia w odstępach 10-minutowych (od 10
do 90 minut) za pomocą przycisku >>8<< lub >>9<<.
- Po upływie ustawionego czasu wieża HiFi wyłącza się.

Wcześniejsze zakończenie funkcji "usypiania"
1 Zakończyć wcześniej funkcję, wyłączając wieżę HiFi przyciskiem
>>ON OFF<<;
lub
<<nacisnąć przycisk >>SNOOZE/NAP/SLEEP<< i naciskać kolejno przycisk >>8<<, aż na wyświetlaczu pojawi się >>00 mins<<.

POLSKI

&amp; lt;
-

41

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Rejestracja na stronie internetowej GRUNDIG
Konieczna jest jednorazowa rejestracja systemu Ovation 2i na stronie "GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE" poprzez podanie adresu MAC wieży Ovation 2i. Na stronie tej można szukać
i słuchać programów radiowych.
Aby utworzyć listę ulubionych stacji radiowych, należy się dodatkowo zalogować przez podanie własnego adresu e-mail i dowolnie
utworzonego hasła. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w strefie zarezerwowanej dla członków.
1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.
2 Wpisać adres "www.grundig.radiosetup.com".
- Otwierana jest strona "GRUNDIG INTERNET RADIO TUNING SERVICE".
3 Wpisać adres MAC wieży Ovation 2i składający się z 12 znaków i kliknąć przycisk >> s <<.
- Adres MAC podany jest w głównym menu (C) >>Setup<<, (C)
>>Network Config<<, (C) >>Device Status<<, (C) >>MAC
Address<< lub z tyłu urządzenia.

Tworzenie list ulubionych
Radiostacje internetowe oferowane przez usługodawcę internetowego V-Tuner dla klientów firmy GRUNDIG można skopiować do
jednej lub kilku list ulubionych. Pozwala to na szybki dostęp do ulubionych programów radiowych.
Operację tę można jednak przeprowadzić tylko na komputerze.
Aktualna lista ulubionych jest wymagana przez system Ovation 2i
podczas inicjalizacji.

Przygotowanie
1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.
2 Wpisać adres "www.grundig.radiosetup.com".
- Otwierana jest strona "GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE".
3 Wpisać adres e-mail i hasło oraz kliknąć przycisk >> s <<.
Jeżeli zarejestrowanych jest kilka urządzeń, należy kliknąć żądany adres MAC.

42

Wskazówki:
Możliwe jest odtwarzanie stacji radiowych tylko w formacie MP3
lub WMA.
Dostępne są różne możliwości szukania programów radiowych
do listy ulubionych.
W polu "Search stations" (Szukaj radiostacji) można wyszukiwać
wg konkretnych nazw programów radiowych lub wg takich
kryteriów jak "Format" (Muzyka), "Location" (Lokalizacja) lub
"Language" (Język).
W kolejnych rozdziałach opisane są odpowiednie ustawienia.

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Wybór stacji radiowej za pomocą funkcji
wyszukiwania
1 W polu "Search stations" (Szukaj radiostacji) wpisać nazwę rozgłośni radiowej i kliknąć przycisk >> s <<.
- Jeżeli radiostacja jest dostępna, jest ona wyświetlana.
Wskazówka:
Program radiowy można włączyć przyciskiem >>e<<. Warunkiem
tego jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania
(np. Nero MediaHome, Windows Media Player).
2 Zaznaczyć stację radiową przyciskiem >>h +<<.
- Wyświetlane jest menu "Favourite Stations" (Ulubione radiostacje).
Wskazówka:
Można teraz utworzyć nową grupę ulubionych lub dodać wybraną stację radiową do istniejącej grupy ulubionych.
Możliwe jest odtwarzanie stacji radiowych tylko w formacie MP3
lub WMA.
3 Wpisać w pole edycji nazwę nowej grupy ulubionych i potwierdzić przyciskiem >> s <<;
lub
otworzyć pole nazwy, wybrać grupę ulubionych i potwierdzić
przyciskiem >> s <<.
- Stacja radiowa jest dodawana do grupy ulubionych.
4 Zamknąć menu "Favourite Stations" (Ulubione radiostacje).
5 Powtórzyć opisane wyżej czynności, aby dodać inne radiostacje.
Wskazówka:
Aby sprawdzić programy radiowe, wybrać stronę startową i
"kliknąć" grupę ulubionych. Widoczne są nowe programy
radiowe.
6 Zamknąć stronę internetową "GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE", klikając przycisk >>Logout<<.

POLSKI

Wskazówka:
Radiostacje, które nie są już potrzebne, można usunąć z grupy
ulubionych. W tym celu zaznaczyć radiostację i usunąć przyciskiem >>h -<<.

43

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Wybór stacji radiowej z oferowanych
stylów muzyki
1 W tabeli "Format" (Muzyka) wybrać żądany styl.
- Wyświetlane jest zestawienie radiostacji emitujących wybrany
styl muzyki.
Wskazówka:
Alternatywnie do kryterium szukania "Format" (Muzyka) można
też kliknąć opcje "Location" (Lokalizacja) lub "Language"
(Język). Możliwe jest kombinowanie kilku kryteriów szukania.
Wskazówka:
Program radiowy można włączyć przyciskiem >>e<<. Warunkiem
tego jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (np.
Nero MediaHome, Windows Media Player).
2 Wybrać z listy stację radiową i zaznaczyć przyciskiem >>h +<<.
- Wyświetlane jest menu "Favourite Stations" (Ulubione radiostacje).
Wskazówka:
Można teraz utworzyć nową grupę ulubionych lub dodać
wybraną stację radiową do istniejącej grupy ulubionych.
Możliwe jest odtwarzanie stacji radiowych tylko w formacie MP3
lub WMA.
3 Wpisać w pole edycji nazwę nowej grupy ulubionych i potwierdzić przyciskiem >> s <<;
lub
otworzyć pole nazwy, wybrać grupę ulubionych i potwierdzić
przyciskiem >> s <<.
- Stacja radiowa jest dodawana do grupy ulubionych.
4 Zamknąć menu "Favourite Stations" (Ulubione radiostacje).
5 Powtórzyć opisane wyżej czynności, aby dodać inne radiostacje.
Wskazówka:
Aby sprawdzić programy radiowe, wybrać stronę startową i
"kliknąć" grupę ulubionych. Widoczne są nowe programy
radiowe.
6 Zamknąć stronę internetową "GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE", klikając przycisk >>Logout<<.
Wskazówka:
Radiostacje, które nie są już potrzebne, można usunąć z grupy
ulubionych. W tym celu zaznaczyć radiostację i usunąć przyciskiem >>h -<<.

44

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Szukanie stacji radiowej nieoferowanej przez
usługodawcę V-Tuner
Możliwe jest też dodanie do listy ulubionych radiostacji, które nie są
oferowane przez usługodawcę internetowego V-Tuner.
Informacje na ten temat dostępne są w Internecie. Za pomocą programu Windows Media Player, w podmenu "Właściwości" można
wywołać te parametry (np. adres URL).
Operację tę można przeprowadzić tylko na komputerze.
Nie wszystkie radiostacje słuchane na komputerze można odtwarzać w systemie Ovation 2i. Radiostacje te wymagają specjalnego
programu Media Player, który można zainstalować tylko w komputerze.
1 Uruchomić w komputerze przeglądarkę internetową.
2 Wpisać adres "www.grundig.radiosetup.com".
- Otwierana jest strona "GRUNDIG INTERNET RADIO
TUNING SERVICE".
3 Wpisać adres e-mail i hasło oraz potwierdzić.
4 Kliknąć wiersz "My Added Stations" (Moje dodane radiostacje);
lub
jeżeli istnieją już programy radiowe, kliknąć przycisk >> s << za
wierszem "You can add your own Station here" (Dodaj dalszą
radiostację).
- Wyświetlane jest menu "My Added Stations" (Moje dodane
radiostacje).
5 Wpisać nazwę radiostacji, adres URL radiostacji, lokalizację i
styl muzyki i potwierdzić przyciskiem >> s <<.
- Nowy program radiowy pokazywany jest w tabeli "My Added
Stations" (Moje dodane radiostacje).
Wskazówka:
Aby zmienić informacje dotyczące programu radiowego, kliknąć
przycisk >>Edit<< i dokonać zmian w menu "My Added Stations"
(Moje dodane radiostacje).

CD
FM
~ Internet Radio
Internet Favorites &amp; gt;
~ Added Stations
&amp; gt;
Genres
&amp; gt;
2/7

Wskazówka:
W wieży Ovation 2i radiostacje te można wywołać w menu
>>Main Menu<<, (C) >>Internet Radio<<, (C) >>Added
Stations<<.

POLSKI

Main Menu

45

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Zmiana nazwy urządzenia
Możliwa jest zmiana nazwy wieży Ovation 2i. Nazwa ta pokazywana jest w sieci i na serwerze UPnP. Nazwa może zawierać maksymalnie 18 liter/znaków i musi się składać z wielkich liter.

Main Menu
USB
AUX
~ Setup

1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać wiersz menu >>Setup<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.

Time
Alarm
~ Network Config

3/5

3 Wybrać wiersz menu >>Network Config<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please Wait<<,
trwa łączenie z Internetem.

Configuration
Device Status
Config Wizard
~ Advanced Settings &amp; gt;

4 Wybrać wiersz menu >>Advance Settings<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.

Edit Device Name
OVATION 2i &amp; gt;
~ Change

6 Aby zmienić nazwę, wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Kursor znajduje się na pierwszej pozycji nazwy.

&amp; gt;

5 Potwierdzić wiersz menu >>Edit Device Name<< przyciskiem
>>9<<.
- Wyświetlana jest aktualna nazwa wieży HiFi, w podanym
przykładzie >>OVATION 2i<<.

7 Usunąć aktualną nazwę, przesuwając kursor przyciskiem >>9<<
na ostatnią pozycję i kasując kolejno znaki przyciskiem
>>7 CLR<<.
ss

Change
A
1
^
 Cancel

8 Wybrać pierwszą literę przyciskiem >>S<< lub >>A<<, a następnie przyciskiem >>9<< przesunąć kursor na następną pozycję i
powtórzyć czynność.
Wskazówki:
Litery, cyfry i znaki można wpisywać też przyciskami numerycznymi >>1...0<<. Kolejność wpisywania na przykładzie przycisku
numerycznego >>2<< to 2, A, B, C. Po wpisaniu kursor przeskakuje
do następnej pozycji edycji.
Aby dokonać korekty, można przesunąć kursor przyciskiem
>>9<< w prawo, a przyciskiem >>8<< w lewo.

Edit Device Name
~ PETER
Change

46

9 Zapisać nową nazwę, naciskając po wpisaniu ostatniego znaku
jeszcze raz przycisk >>9<<.

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Wyświetlanie informacji
USB
AUX
~ Setup
Time
Alarm
~ Network Config

3/5
Configuration
Advanced Settings
~ Device Status
&amp; gt;
Config Wizard

Device Status
Device Name
~
OVATION 2i

Możliwe jest wywołanie informacji o systemie Ovation 2i i stosowanej sieci. Dokonywanie ustawień nie jest możliwe w tym menu.
1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać wiersz menu >>Setup<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.
3 Wybrać wiersz menu >>Network Config<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please Wait<<,
trwa łączenie z Internetem.
4 Wybrać wiersz menu >>Device Status<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlana jest nazwa wieży HiFi, w podanym przykładzie
>>Ovation 2i<<.
5 Wybrać dalsze informacje przyciskiem >>S<<.
Przyciskiem >>A<< można przejść do poprzednich informacji.
- Uzyskać można informacje o nazwie urządzenia, oprogramowania sprzętowego itd.
- >>Device Name<<, >>Firmware Version<<, >>Bootloader Version<<, >>Hardware Version<<,
>>Networkname (SSID)<<, >>Network Type<<,
>>Security Encryption<<, >>WiFi Signal<<, >>WiFi
Channel<<, >>MAC Address<<, >>Auto Address
DHCP<<, >>IP Address<<, >>Subnet Mask<<, >>Gateway
IP<<, >>DNS Server 1<<, >>DNS Server 2<<, >>Proxy
Server<<, >>Proxy Hostname<<, >>Proxy Port<<.
- Dodatkowe objaśnienia do tych informacji podane są w słowniku od strony 54.
6 Wyłączyć menu stanu przyciskiem >>i<<.

POLSKI

Main Menu

47

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Rejestracja systemu Ovation 2i w ruterze WLAN
- z indywidualnymi ustawieniami sieci
Ustawienia te wymagają wiedzy w zakresie konfiguracji środowisk
sieciowych.

Main Menu
USB
AUX
~ Setup

1 Wywołać główne menu przyciskiem >>i<<.
2 Wybrać wiersz menu >>Setup<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i
potwierdzić przyciskiem >>9<<.

Time
Alarm
~ Network Config

3/4

3 Wybrać wiersz menu >>Network Config<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Initialization Please Wait<<,
trwa łączenie z Internetem.

Configuration
Advanced Settings
Device Status
~ Config Wizard
&amp; gt;
Select Network:
~ GIMDSL

&amp; gt;

Select Network:
~ GIMDSL [encrypted] &amp; gt;

Enter WEP codes1:
ss

 Cancel

4 Wybrać wiersz menu >>Config Wizard<< przyciskiem >>S<<
lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Wyświetlany jest asystent konfiguracji.
5 Uruchomić proces rejestracji przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Select Network:<<, wskazywane są
dostępne sieci.
6 Wybrać żądaną sieć przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić
przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Network IP Settings:<<.
Wskazówka:
Jeżeli sieć jest szyfrowana, za adresem sieci pojawia się napis
>>[encrypted]<<.
Nacisnąć przycisk >>9<< i wpisać kod sieci przyciskami numerycznymi >>1...0<<. Kolejność wpisywania na przykładzie przycisku numerycznego >>2<< to 2, A, B, C. Po wpisaniu kursor
przeskakuje do następnej pozycji edycji.
Znaki specjalne i wielkie litery wybiera się przyciskiem >>S<< lub
>>A<<.
Aby dokonać korekty, można przesunąć kursor przyciskiem
>>9<< w prawo, a przyciskiem >>8<< w lewo.
7 Wybrać wiersz menu >>Static IP Adresse<< przyciskiem
>>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>IP Adresse<<.

~
 Cancel

48

ss

Edit IP Address:
000.000.000.000

Wskazówki:
Przy edytowaniu danych należy uwzględnić następujące wskazówki:
Przyciskiem >>9<< kursor przesuwany jest w prawo, a przyciskiem
>>8<< w lewo.
Litery, cyfry i znaki wpisywać przyciskami numerycznymi >>1...0<<.
Kolejność wpisywania na przykładzie przycisku numerycznego
>>2<< to 2, A, B, C. Po wpisaniu kursor przeskakuje do następnej
pozycji edycji.

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------IP Address:
000.000.000.000
~ Change

Subnet Mask:
0.0.0.0.
~ Change

Gateway IP:
0.0.0.0.
~ Change

DNS Server 1
0.65.41.96
~ Change

DNS Server 2
0.0.0.0.
~ Change

Enable Proxy
~ No
Yes

&amp; gt;

&amp; gt;

8 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Podać wymagany adres oprogramowania. Po wpisaniu ostatniej
pozycji wyświetlane jest następne menu >>SubnetMask<<.
9 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać numer maski podsieci (Subnet Mask). Po wpisaniu ostatniej pozycji wyświetlane jest następne menu >>Gateway IP<<.

&amp; gt;

10 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać wymagany adres IP bramy sieciowej (Gateway). Po wpisaniu ostatniej pozycji wyświetlane jest następne menu >>DNS
Server 1<<.

&amp; gt;

11 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać wymagany adresDNS-IP (Domain Name System). Po
wpisaniu ostatniej pozycji wyświetlane jest następne menu >>DNS
Server 2<<.

&amp; gt;

12 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać wymagany adres DNS-IP (Domain Name System). Po
wpisaniu ostatniej pozycji wyświetlane jest następne menu
>>Enable Proxy<<.

&amp; gt;

Wskazówka:
Jeżeli w sieci nie jest zainstalowany serwer Proxy, należy wybrać
wiersz menu >>No<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić
przyciskiem >>9<<.
Kontynuować konfigurację od punktu 15.
Jeżeli w sieci jest zainstalowany serwer Proxy, należy wybrać
wiersz menu >>Yes<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić
przyciskiem >>9<<.

Proxy Hostname:
&amp; gt;

Proxy Port:
0
~ Change

&amp; gt;

Config Complete
~ Apply Settings? &amp; gt;
 No

Yes~

13 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać wymganą nazwę hosta. Po wpisaniu ostatniej pozycji
wyświetlane jest następne menu >>Proxy Port<<.
14 Wybrać wiersz menu >>Change<< przyciskiem >>S<< lub >>A<<
i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
Wpisać wymagany port serwera Proxy. Po wpisaniu ostatniej pozycji wyświetlane jest ostatnie menu >>Config Complet<<.
15 Aby potwierdzić ustawienia, wybrać wiersz menu >>Yes<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem >>9<<.
- Na wyświetlaczu: >>Config Complete
Applying
Settings<<, ustawienia są zapisywane.

POLSKI

~ Change

49

USTAWIENIA SPECJALNE ---------------------------------------Wskazówka:
Jeżeli nie chcemy zapisywać ustawień, wybrać wiersz menu
>>No<< przyciskiem >>S<< lub >>A<< i potwierdzić przyciskiem
>>9<<. Ustawienie są anulowane.
~ Internet Radio
~ Favorites
1/2

50

&amp; gt;
&amp; gt;

16 Po pomyślnej rejestracji wyświetlane są punkty menu
>>Internet Radio<< i >>Favorites<<, zapewniony jest
dostęp do Internetu.

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Dane techniczne

Belgia
Dania
Niemcy
Estonia
Finlandia
Francja
Włochy
Chorwacja

Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Holandia
Norwegia
Austria
Polska

Portugalia
Rumunia
Rosja
Szwecja
Szwajcaria
Słowenia
Hiszpania
Republika Czeska
Węgry
Dalsze informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/weblinks.htm

System

Odtwarzacz CD

Zasilanie napięciowe:
Napięcie robocze: 230 V~
Częstotliwość sieci: 50/60 Hz
Maks. pobór mocy: 28 W
Pobór mocy w stanie czuwania: <= 6 W

Pasmo przenoszenia:
20 Hz ... 20 kHz

Wzmacniacz

Funkcje MP3

Moc wyjściowa:
Moc sinusoidalna: 2 x 4 W, 1 x 7 W
Moc muzyczna: 2 x 6 W, 1 x 11 W

Albumy i pliki:
Maks. 512 albumów i plików na płytę CD

Odbiornik radiowy
Zakres odbioru:
FM 87,5 ...108,0 MHz

WLAN
Standard sieciowy:
IEEE 802.11b (Wi-Fi)
IEEE 802.11g (54G)
Szybkość transmisji danych:
802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

Odstęp od poziomu szumów:
(wtd.) >= 70 dB

System plików/standard organizacji
plików:
Kompatybilny z normą ISO 9660 poziom 1

USB
Kompatybilny z USB 2.0
dla formatu FAT 32

Wymiary gabarytowe i masa
Wymiary wieży:
Szer. x wys. x głęb.: 297 x 313 x 187 mm
Waga urządzenia (ze stojakiem): 5,5 kg

Kanały robocze:
13 (ETSI)
Bezpieczeństwo:
Hardware-WEP-Engine (64/128-Bit);
WEP-Weak-Key-Avoidance (WEPplus), TKIP,
Hardware-AES-Engine ze wspomaganiem
CCM i OCB, 802.1x, SSN
Zmiany i błędy zastrzeżone!

POLSKI

0682

Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/95/WE,
2004/108/WE i 1999/5/WE.
Niniejsze urządzenie odpowiada normie bezpieczeństwa DIN EN 60065
(VDE 0860) i tym samym międzynarodowemu przepisowi bezpieczeństwa
IEC 60065.
Nie wolno otwierać obudowy wieży HiFi. W razie uszkodzeń powstałych
w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
Urządzenie to wolno stosować w następujących krajach:

51

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------CLASS 1
LASER PRODUCT

Ogólne informacje dotyczące obsługi urządzeń
laserowych
Niniejsze urządzenie jest urządzeniem laserowym klasy 1 (CLASS 1
LASER PRODUCT). Oznacza to, że budowa lasera jest samobezpieczna
i wykluczona jest możliwość przekroczenia maksymalnie dozwolonej wartości promieniowania laserowego.
Uwaga:
Jeżeli używane będą inne niż wyspecyfikowane w niniejszej instrukcji
obsługi przyrządy obsługowe lub jeżeli stosowane będą inne niż opisane
tu metody postępowania, może nastąpić niebezpieczna emisja promieni
laserowych.
Urządzenie emituje promienie laserowe. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku urządzenie wolno otwierać i naprawiać tylko
wykwalifikowanemu personelowi.
Jeżeli jednak dokonywane będą ustawienia inne niż wyspecyfikowane
w niniejszej instrukcji lub jeżeli stosowane będą INNE NIŻ OPISANE TU
METODY POSTĘPOWANIA, może nastąpić niebezpieczna emisja
promieni laserowych.

Samodzielne usuwanie zakłóceń
Nie każde zakłócenie dźwięku spowodowane jest wadą wieży HiFi. Wyciągnięty omyłkowo przewód zasilający, uszkodzone płyty CD oraz zużyte baterie pilota zdalnego sterowania mogą być również przyczyną
zakłóceń w funkcjonowaniu. Jeżeli opisane niżej działania nie przyniosą
zadowalających wyników, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.grundig.com, dział produktów HiFi, mikrowieże CD lub skontaktować się ze sklepem!

Ogólne zakłócenia
Zakłócenie
Brak dźwięku.

Możliwa przyczyna/pomoc
Za niski poziom głośności, zwiększyć głośność. Podłączone są słuchawki, odłączyć słuchawki. Przewód zasilający nie jest prawidłowo
podłączony, podłączyć właściwie przewód zasilający. Aktywna jest
funkcja wyciszenia (Mute), wyłączyć funkcję wyciszenia.
Wieża Hi-Fi nie reaguje na
Wyładowanie elektrostatyczne. Wyłączyć wieżę HiFi, wyciągnąć
przyciski.
wtyczkę sieciową i po kilku sekundach ponownie podłączyć
lub nacisnąć przycisk >>RESET<<.
Nie działa pilot zdalnego stero- Zużyte baterie, wymienić baterie.
wania.
Za duży odstęp lub niewłaściwy kąt ustawienia do wieży HiFi.
Zakłócenia w odbiorze
Słaby sygnał antenowy, sprawdzić antenę.
radiowym.
Słaby sygnał FM-Stereo, przełączyć na sygnał Mono.
Zakłócenia emitowane przez urządzenia elektryczne, jak
telewizor, magnetowid, komputer, lampy fluorescencyjne (TL), termostaty, silniki itd. Chronić wieżę HiFi przed oddziaływaniem innych urządzeń elektrycznych.
Utwory płyty CD są pomijane. Płyta CD jest uszkodzona lub zabrudzona, wymienić płytę lub
wyczyścić. Aktywne są funkcje PROGRAM (program muzyczny) lub
RANDOM (odtwarzanie losowe). Wyłączyć funkcje.
Płyta CD-R lub CD-RW nie jest
Nieprawidłowe ustawienia oprogramowania i sprzętu podczas naodtwarzana lub podczas
grywania lub stosowane płyty nagrywalne.
odtwarzania występują
Sprawdzić elementy nagrywarki płyt CD/oprogramowanie lub
zakłócenia.
użyć innych płyt nagrywalnych.

52

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Zakłócenia w Internecie
Zakłócenie
Nie znaleziono żądanej sieci
WLAN.
Brak połączenia z ruterem.

Odtwarzanie muzyki jest na
krótko przerywane.

Możliwa przyczyna/pomoc
- Sieć WLAN jest wyłączona, włączyć sieć WLAN.
- SSID w ruterze zablokowany; wyświetlić SSID w ruterze.
- Odstęp od rutera jest za duży; zmniejszyć odstęp od rutera.
- Adres MAC wieży Ovation nie jest udostępniony w ruterze;
podać i udostępnić adres MAC (patrz tył urządzenia) w ruterze.
- Szyfrowany transfer danych z rutera; wpisać kod sieciowy (WEP
lub WPA) w wieży Ovation (patrz str. 21).
Jeżeli to nie pomoże, sprawdzić konfigurację rutera.
Przeciążenie sieci łączącej z serwerem programu radiowego.

Komunikaty systemu Ovation
Komunikat
Network Problem
check Config.

Wait
Track not found

Możliwa przyczyna/pomoc
- Sieć WLAN jest wyłączona, włączyć sieć WLAN.
- Problem z zasięgiem; ustawić wieżę Ovation bliżej rutera lub
zainstalować zewnętrzny wzmacniak.
- Inne sieci transmitują na tym samym kanale; zmienić ustawienie
kanału w ruterze, następnie ponownie przeprowadzić procedurę rejestracji (str. 20).
- Sygnalizuje szukanie w sieci wybranego programu radiowego.
Nie jest wtedy możliwa nawigacja w menu!
- Wybrany program radiowy jest obecnie niedostępny. Operator
wstrzymał emisję programu lub nadaje tylko w określonym
czasie lub osiągnięto maksymalną liczbą dopuszczonych
użytkowników.
- Wybrany plik jest obecnie niedostępny. Plik został usunięty
z nośnika danych, przesunięty lub zmieniono jego nazwę.

Zakłócenia w przesyłaniu strumieniowym
Możliwa przyczyna/pomoc
- Włączyć PC lub zewnętrzny dysk twardy (NAS).
- Uruchomić serwer UPnP.
- Sprawdzić ustawienia zainstalowanej zapory ogniowej
(firewall) dla serwera UPnP i ewentualnie skorygować.
- Udostępnić wieżę Ovation w stosowanym serwerze UPnP.
- Udostępnić folder w serwerze UPnP.
Lista archiwum muzycznego (serwer UPnP) nie jest całkowicie posortowana.
Należy poczekać, aż stosowany program serwera UPnP
całkowicie posortuje archiwum muzyczne.

POLSKI

Zakłócenie
W menu >>Client<< nie jest
pokazywane archiwum muzyczne (serwer UPnP).
W menu >>Client<< pokazywane jest archiwum muzyczne
(serwer UPnP), lecz brakuje połączenia.
Archiwum muzyczne jest puste.
Wskaźnik >>Unsorted
List<<

53

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Informacja dotycząca ochrony środowiska
Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które
nadają się do recyklingu i wtórnegowykorzystania.
Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na
odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony
obok symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.
Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat
lokalnych punktów składowania surowców wtórnych.
Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają
się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska
naturalnego.

Czyszczenie odtwarzacza CD
Jeżeli wystąpią zakłócenia w odtwarzaniu płyt CD, należy użyć dostępnej
w handlu płyty czyszczącej w celu wyczyszczenia czytnika laserowego.
Inne metody czyszczenia mogą uszkodzić czytnik laserowy.
Do czyszczenia płyty CD stosować nie strzępiącą się ściereczkę i zawsze
przecierać, wykonując prostoliniowe ruchy od środka płyty na zewnątrz;
nie używać środków do czyszczenia tradycyjnych płyt winylowych ani
rozpuszczalników lub środków szorujących.

Warunki licencyjne
Produkt ten jest chroniony prawami własności intelektualnej firmy NEMS i
BridgeCo. Użytkowanie i rozpowszechnianie takich technologii poza
zakresem tego produktu jest zabronione bez udzielenia licencji przez firmę
NEMS i BridgeCo lub autoryzowaną spółkę-siostrę.
Produkt ten jest chroniony prawami własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Użytkowanie i rozpowszechnianie takich technologii poza
zakresem tego produktu jest zabronione bez udzielenia licencji przez firmę
Microsoft lub autoryzowaną spółkę-siostrę.

54

Prezentujący treści wykorzystują zawarte w tym urządzeniu technologie
Digital Rights Management for Windows Media ("WM-DRM"), aby
chronić integralność swych treści ("bezpieczne treści") i aby zapobiec
bezprawnemu wykorzystywaniu ich własności intelektualnej, łącznie
z prawami autorskimi. Urządzenie to odtwarza bezpieczne treści za
pomocą oprogramowania WM-DRM ("Oprogramowanie WM-DRM").
Jeżeli bezpieczeństwo oprogramowania WM-DRM w tym urządzeniu
zostanie skompromitowane, właściciele bezpiecznych treści ("właściciele
bezpiecznych treści") mogą złożyć wniosek wobec firmy Microsoft o
cofnięcie prawa oprogramowania WM-DRM do nabycia nowych licencji
uprawniających do kopiowania, prezentowania i/lub odtwarzania
bezpiecznych treści. Cofnięcie uprawnień nie ma wpływu na zdolność
oprogramowania WM-DRM do odtwarzania niechronionych treści.
Każdorazowo, jeżeli pobiorą Państwo licencję na bezpieczne treści
z Internetu lub z komputera, zostanie wysłana do Państwa urządzenia lista
zablokowanego oprogramowania WM-DRM. W połączeniu z taką
licencją Microsoft jest z upoważnienia właścicicieli bezpiecznych treści
uprawniony do wysyłania list zablokowanych programów do Państwa
urządzenia.

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Słownik
Wersja programu rozruchowego (boot loader)
Boot loader to program rozruchowy, który jest ładowany przez
oprogramowanie sprzętowe (firmware) urządzenia z bootowalnego
nośnika danych, a następnie uruchamiany. Boot loader ładuje
następnie pozostałe komponenty systemu operacyjnego.

System nazw domen
System nazw domen (ang. Domain Name System - DNS) jest jedną
z najważniejszych usług internetowych. Jego głównym zadanie jest
przetwarzanie "adresów internetowych" na przyporządkowany
adres IP.

Wersja oprogramowania sprzętowego (firmware)
Firmware oznacza oprogramowanie zakodowane w programowalnym module (mikrokontroler). Zapisane jest ono zazwyczaj
w pamięci nieulotnej (typu flash), w pamięci EPROM lub EEPROM.
Oprogramowanie sprzętowe zawiera funkcje sterowania wieżą
Ovation.

Brama sieciowa IP (gateway)
Za pomocą bramy sieciowej (ang. gateway) mogą komunikować
ze sobą sieci oparte na całkowicie odmiennych protokołach.
Do użytku domowego stosowana jest przeważnie kombinacja rutera
i modemu DSL jako internetowa brama sieciowa.

Wersja sprzętu (hardware)
Sprzętem jest wieża Ovation. Należą do niego wszystkie
podzespoły (jak procesor, stacja dysków, ekran itp.).

Adres IP
Adres IP (ang. Internet Protocol Adress) służy do jednoznacznego
adresowania komputerów i innych urządzeń w sieci IP. Najbardziej
znaną siecią, w której stosowane są adresy IP, jest Internet. Na
przykład komunikowanie z serwerami odbywa się za pomocą
adresów IP.
Adres IP może być oferowany przez ruter automatycznie (adres
automatyczny) lub wprowadzony do rutera ręcznie (adres
statyczny). Jeżeli adres IP został wpisany ręcznie, należy go
wprowadzić również do wieży HiFi.

NAS (Network Access Storage)

POLSKI

Skrótem NAS nazywane są urządzenia, które oferują dane z twardego dysku w sieci.

55

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Nazwa sieci (SSID)
Nazwa sieci (SSID - ang. Service Set Identifier) jest oznaczeniem
sieci radiowej bazującej na standardzie IEEE 802.11.
Każda bezprzewodowa sieć WLAN posiada konfigurowalną
nazwę SSID w celu jednoznacznej identyfikacji sieci radiowej.
Ciąg znaków nazwy sieci może zawierać maksymalnie 32 znaki.
Nazwa jest konfigurowana w punkcie dostępu (ang. Access Point)
sieci WLAN i ustawiana we wszystkich klientach mających do niej
dostęp.

Maska sieci
Maska sieci, nazywana niekiedy jeszcze maską podsieci, jest maską
bitową, która dzieli adres IP na moduł sieciowy i moduł urządzenia,
wzgl. hosta. Stosowana jest ona w sieciach IP, aby wykonać
trasowanie.

Prywatny adres IP
Prywatne adresy IP należą do określonych adresów IP, które nie są
trasowane (rutowane) w Internecie. Mogą być one stosowane przez
każdego użytkownika w sieciach prywatnych, jak np. sieci lokalne
LAN.
Wiele sieci komputerowych wymaga wprawdzie pełnej łączności
na poziomie IP, jednakże jedynie ograniczonego dostępu do
Internetu. Jeżeli takiej sieci komputerowej przydzieli się prywatny
adres IP, powstaje wtedy Intranet, do którego dostęp z Internetu nie
jest możliwy, gdyż rutery internetowe ignorują prywatne adresy.
Brama sieciowa lub ruter, które są umieszczone w takiej prywatnej
sieci i oprócz prywatnego adresu IP posiadają dodatkowo
publiczny adres internetowy, umożliwiają dostęp do Internetu. Może
to się odbywać za pomocą serwera Proxy lub NAT/PAT/
Masquerading.
Ponieważ stosowany zakres adresowy widoczny jest tylko w obrębie
sieci prywatnej, ten sam zakres może być też stosowany w innych
sieciach prywatnych. Wymagana przez protokół internetowy
jednoznaczność adresu IP jest zachowana dzięki ograniczonej
dostępności.

Serwer Proxy
Proxy lub serwer Proxy jest programem usługowym dla sieci
komputerowych pośredniczącym w transferze danych. Przyspiesza
on przesyłanie danych oraz podnosi bezpieczeństwo dzięki
zastosowaniu mechanizmów kontroli dostępu.
Pośredniczenie odbywa się między komputerami lub programami
w sieciach komputerowych. Z punktu widzenia serwera, Proxy
zachowuje się jak klient, względem klienta jak serwer.

56

INFORMACJE-------------------------------------------------------------------------------------Ruter
Ruter jest komponentem sieci łączącym ze sobą wiele sieci
komputerowych.
Ruter analizuje nadchodzące pakiety sieciowe protokołu (na
podstawie informacji Layer 3) i przesyła je dalej do przewidzianej
sieci docelowej.
Klasyczne rutery pracują w warstwie 3 modułu wzorcowego OSI.
Ruter posiada złącze (zwane też interfejsem) dla każdej
podłączonej do niego sieci. Jeżeli nadejdą dane, ruter określa
drogę do celu i tym samym prawidłowe złącze, przez które dane są
przesyłane dalej. Posługuje się on przy tym lokalną tabelą
trasowania, która informuje, przez jakie złącze rutera osiągalna jest
dana sieć.

Bezpieczeństwo (WEP/WPA)
WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) to standard szyfrowania
stosowany w bezprzewodowych sieciach WLAN. Reguluje on
dostęp do sieci oraz zapewnia poufność i integralność danych.
Metoda ta uznawana jest obecnie za mało bezpieczną.
Z tego powodu sieci WLAN powinny stosować bezpieczniejsze
szyfrowanie WPA.

V-Tuner
Usługodawca oferujący internetowe stacje radiowe.

Wi-Fi Alliance jest stowarzyszeniem zajmującym się certyfikowaniem
produktów różnych producentów na bazie standardu IEEE-802.11
w celu zapewnienia zgodności różnych urządzeń bezprzewodowych.
Konsorcjum ogłosiło 31 października 2002 r. wdrożenie nowej
metody szyfrowania WPA (ang. Wi-Fi Protected Access) na bazie
standardu IEEE 802.11i, aby jeszcze przed uchwaleniem nowego
standardu zastąpić metodę szyfrowania WEP uznawaną za mało
bezpieczną. Po uchwaleniu standardu 802.11i stowarzyszenie
Wi-Fi utworzyło też nazwę WPA2.
IEEE 802.11e jest standardem przemysłowym Instytutu Inżynierów
Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)), który jest rozszerzeniem standardu WLAN IEEE
802.11 w celu podniesienia jakości standardów konstrukcyjnych dla
urządzeń elektronicznych.
802.11e działa na podobnej zasadzie jak metoda QoS DiffServ.
Pakiety danych w sieci WLAN są zaznaczane przez nadawcę, i
punkt dostępu traktuje pakiety w sposób uprzywilejowany jako
pakiety o wyższym priorytecie.
Za pomocą standardu 802.11e lepiej wspomagane są aplikacje
działające w czasie rzeczywistym, jak np. Voice over IP, które
wymagają gwarantowanego zakresu pasma w sieci, aby nie
dopuścić do awarii połączenia, jeżeli inne operacje sieciowe
obciążą nadmiernie dostępną wydajność transmisji danych.

POLSKI

Wi-Fi

57

Grundig Multimedia B.V.
Atrium, Strawinskylaan 3105 o NL-1077 ZX Amsterdam o http://www.grundig.com
07/32