IR.System.1.0E.zip

Zdalny sterownik urządzeń elektrycznych

http://obrazki.elektroda.net/37_1225228200_thumb.jpg Witam Prezentuję Wam mój prosty zdalny sterownik kierowany za pomocą kodu RC5 nadawanego w podczerwieni według standardu stworzonego przez Philips. Komunikacja z urządzeniem może odbywać się poprzez dowolny pilot nadający w tym standardzie (np. do odbiorników Philips, Telestar). Oprogramowanie umożliwia zakodowanie dowolnego przycisku pilota do bezpośredniego sterowania przekaźnikami podpiętymi do urządzeń elektrycznych jak i korzystanie z predefiniowanych/defaultowych ustawień. Dioda sygnalizuje tryb programowania kodów, otrzymanie kodu (zarówno przy normalnej pracy), uruchomienie/restart. Zostało napisane w C, małostkowo ale wydaje mi się wystarczająco dokładnie. Prąd zasilania może być stabilizowany jak i niestabilizowany zależnie od przyjętych założeń - oba rozwiązania mają wady i zalety. Najprostszym rozwiązaniem i zarówno najoszczędniejszym (straty na LM7805) jest zasilanie przekaźników z napięcia niestabilizowanego. Jeżeli chodzi o czas wykonania to nie mogę stwierdzić ile ściśle zajęły mi prace nad tym projektem ponieważ był to poniekąd mój wtajemniczający projekt jeżeli chodzi o elektronikę, wytrawianie, projektowanie pcb i programowanie mikroprocesorów. Urządzenia używam do sterowania światłem w pokoju - przydaje się podczas oglądania filmów. Mam kilka pomysłów na pozostałe wolne "porty" więc zapas (chociażby świadomość) nie jest zbędna. Kosztorys (oczywiście zależnie od sklepu ceny mogą się różnić... ) przedmiot (cena PLN) obudowa KM-35N (4,5) filtr IR do KM-35N (1,5) układ TSOP-1736 (4,5) mikroprocesor ATMEGA-8 (3,5) tranzystor BC337-40 x5 (1) rezonator kwarcowy 4MHz (1) stabilizator LM7805 (1,5) złącza ark2 x5 (3) kondensatory (2) płytka, wytrawiacz, ksero (3) pozostałe elementy (3) suma (28,5) Oczywiście do pełnego działania urządzenia wymagany jest zasilacz i pilot (dodatkowo ok. 25 PLN) http://obrazki.elektroda.net/70_1225048168_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/34_1225048186_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/34_1225048200_thumb.jpg W załączniku grafika do wykonania pcb, schemat, plik wsadowy hex i krótki opis trybu programowania. Pozdrawiam

 • IR.System.1.0E.zip
  • fusebits.txt
  • IR.System.pdf
  • IR.System.pcb.zip
  • IR.System.hex
  • IR.System.png


Download file - link to post

IR.System.1.0E.zip > fusebits.txt

IR.System.1.0E

Mikrokontroler: Atmega8
Plik wsadowy: IR.System.hex

Ustawienia fuse bits (kwarc 4MHz):
HIGH: 0xD9
LOW: 0xDA

Pozosta?e ustawienia uC standardowo.


IR.System.1.0E.zip > IR.System.pdf

Zdalny sterownik urządzeń elektrycznych.
IR System 1.0E

Sterownik kierowany jest za pomocą kodu RC5 nadawanego w podczerwieni według standardu
stworzonego przez Philips. Komunikacja z urządzeniem może odbywać się poprzez dowolny pilot nadający w
tym standardzie (np. do odbiorników Philips, Telestar).
Sterownik pozwala na bezpośrednie podłączenie przekaźników miniaturowych i zdalne sterowanie nimi
urządzeń elektrycznych. Prąd sterujący przekaźniki może być niestabilizowany jak i stabilizowany* na co
pozwala projekt płytki PCB. Może znaleźć zastosowanie również jako sterownik innych urządzeń
mikroprocesorowych.
* w przypadku prądu stabilizowanego maksymalny prąd wyjściowy nie powinien przekraczać 200mA -większy powoduje nadmierne grzanie
się sterownika i może powodować zmniejszenie się jego stabilności

Programowanie sterownika
Piny używane do programowania (P1-P5) odpowiadają
kolejno pinom PC0-PC4 mikroprocesora. Pin PC5 nazywany jest dalej
pinem MODE gdyż decyduje on o trybie pracy sterownika
(własna/standardowa).
Sterownik domyślnie pracuje na kodach RC5 odpowiadającym
numerom pinów P1-P5 (kod 1 do 5).

Ustawienie własnych kodów sterujących odbywa się według następującej instrukcji:
1. Odłącz prąd od sterownika.
2. Ustaw zworkę na dowolnym pinie P1-P5.
3. Podłącz prąd do sterownika.
4. Jeżeli dioda kontrolna miga oznacza to wejście w tryb edycji (jeżeli dioda nie miga powróć do punktu 1).
5. Ustaw zworkę/zworki na portach mikroprocesora które chcesz zaprogramować.
6. Wciśnij trzy razy przycisk pilota który ma zostać zaprogramowany.
7. Jeśli dioda kontrolna mignęła w przyśpieszonym tempie trzykrotnie sterownik został zaprogramowany.
8. Jeśli chcesz zaprogramować kolejne porty powróć do punktu 5. W przeciwnym wypadku zdejmij zworki z
pinów P1-P5 i odłącz prąd na moment.

Przykładowe ustawienie zworki do zaprogramowania P2:

Przykładowe ustawienie zworki do zaprogramowania P2 i P3 tym samym kodem**:

** jest to jedynie alternatywa - możliwe jest sprzętowe podłączenie kilku przekaźników pod jeden pin.

Uruchomienie pracy na zaprogramowanych kodach odbywa się poprzez ustawienie zworki na pinie MODE i
odłączeniu prądu na moment: