Schemat.pdf

Zegar na ATMega16, współpraca z DCF.

W załączniku schemat połączeń modułu GPS Superstar II z zegarem.


NovaTel SuperStar II

J1 PIN
1
2

Connection Diagrams
Top View TO-220

ZEGAR

Funkcja:
Zasilanie aktywnej anteny
Zasilanie modułu 3.3V

TTL

10,13,16,18 GND
11
Serial port Tx
7
19

PPS/MOSI

Wybór protokołu
Wyjście 1PPS

TTL

RMC/MISO

LM1086-3.3

J1

Zewnętrzny zasilacz

5-12V DC

20

1

INPUT

OUTPUT

ADJ/GND

2

19

74HCT126

LM1086-3.3
INPUT

OUTPUT

1

3.3V

Serial Tx LVTTL

2
3

ADJ/GND

4

1PPS output LVTTL

5
6

1OE

1A

4OE

1Y

4A

2OE

4Y

2A

3OE

2Y

3A

7 (GND)

.GND

(Vcc) 14

3Y

5V DC

13
12
11
10
9
8

GND


Download file - link to post