PROJEKTOWANIE TRANSFORMATORA.doc

Projektowanie transformatora do ładowania akumulatorów

Przedstawiam tu gotowy projekt z wykonanymi obliczeniami ilością i grubością zwojów na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym oraz obliczoną grubością rdzenia. Zaprojektowany transformator służy do ładowania akumulatora o napięciu U = 12V i pojemności Q = 60Ah w czasie t = 10h. Są tu dokładne obliczenia, schemat oraz wzory. Na bazie umieszczonych tu wzorów można samodzielnie obliczyć parametry transformatora na interesujące nas napięcie.


PROJEKTOWANIE TRANSFORMATORA

Zadanie:

.1. Obliczanie prądu ładowania:2. Oszacowanie napięcia wtórnego:

3. Obliczanie mocy:

5. Obliczanie ilości zwojów na wolt oraz ilości zwojów w uzwojeniu
pierwotnym:

zw - zwojów

6. Obliczanie ilości zwojów uzwojenia wtórnego:

7. Obliczanie prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym:8. Obliczanie średnicy drutu uzwojenia pierwotnego i wtórnego:- gęstość prądu


Download file - link to post