pogladowy1.doc

Jakie mikro wybrać? Rejestrator lotu szybowca. IGC-GNSS.

Program planuje oprzeć praktycznie w całości na przerwaniach i nie moze wystąpić zjawisko opóźnienia w zapisie.


UART 0

UART 1

ODB. GPS

Komputer PC (RS232)

USB

ADC

Sensor ciśnienia

Czujnik temp.

ZASILANIE

Klawisze

Linia do LCD

LCD

Czujnik otwarcia

SPI

Pamięć FLASH

mikrokontroler

5V

3.3V

Schemat poglądowy rejestratora lotu

Czujnik hałasu


Download file - link to post