VW_CADDY_2K_2004.pdf

SEO PERFECT DO CADDY - potrzbny schemat podłączenia

Proszę bardzo


MODU? CAN-C 2006 PROGRAM: 2 ver. 2V5
?ó?ty
?ó?ty

KIERUNKOWSKAZ P
KIERUNKOWSKAZ L

+12V

PROGRAM alarmu SEO PERFECT: 17. (KOD 3368)

10/10

7/10

MASA
czarny

1 2 34 56

przylutowaae w
miejscu rozciecia
szarego przewodu

przycisk

sposób pod??czenia przycisku

4/6

6/6

2/6

5/6

WY??CZENIE
bia?y
zielony

REARMING

czarne z??cze "F" 8PIN
(czujnik pokrywy silnika)

br?zowo-czerwony pin5

niebieski

czarne z??cze "G" 12PIN

br?zowo-czerwony pin9

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - w??cznik
oewiate? awaryjnych)
czarne z??cze "G" 12PIN

MODU? STERUJ?CY
BORDNETZ

3/10

BLOKOWANIE
czarny

MODU?
CAN-C 2006

4/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CZUJNIK
DRZWI

CANL
CANH

STACYJKA

czarne z??cze "G" 12PIN

+12V

pomaranczowo-br?zowy pin7 CANL

STAC
MASA

CZUJNIK
DRZWI

pomaranczowo-zielony pin8 CANH

K_IN
S-BUS
DRZWI

szary przewód
(na sta?e zwarty do masy)
- rozciecie go i wlutowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

nie pod??czaae

12

CAN-1
K_OUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

czerwony

nie pod??czaae

AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:
pod??czyae do zielony pin13 czarne
z??cze 20PIN na module
sterownika w drzwiach kierowcy.
(sterowanie z wk?adki drzwi)
2. zaprogramowaae w alarmie czas komfortu:
kod 3319-czas sta?y 25s lub 3321-czas
p?ynnie programowany 0-64s.
1.

czerwono-czarny pin1
czarne z??cze "G" 12PIN
(obwód blokady rozrusznika)

KOLEJNOOEAE POD??CZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH ...
Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami nale?y pod??czyae PIN8 modulika z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modulika z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie

marka: VW

model: CADDY (2K)

rok: 04

rev00


Download file - link to post