K510 kye_joy_problem.zip

K510i/310i - nie działa klawiatura i joy

dzięki za szybką podpowiedź ! po wymianie układu RC włącznika On fonik działa bez problemu a drugi po wymianie diody joy ruszył

  • K510 kye_joy_problem.zip
    • K510 kye_joy_problem.GIF


Download file - link to post