Zeszyt1.xls

EXCELL i wybieranie wartości z tabeli

w załączniku przykład Mankament: jeżeli liczba powtórzeń danej cyfry jest taka sama dla innych cyfr funkcja końcowa (wyniku) maja kłopot z identyfikacją i pokazują najbliższy numer. Jak będe miał więcej czasu no może się jeszcze nad tym zastanowie jak to wyeliminować


" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " liczba " , " Ilość wystąpień "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 1 " , " 14 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 7 " , " 5 " , " 7 " ,, " 2 " , " 13 "
" 1 " , " 2 " , " 9 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 3 " , " 11 "
" 1 " , " 2 " , " 9 " , " 1 " , " 5 " , " 7 " ,, " 4 " , " 12 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 5 " , " 15 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 6 " , " 11 "
" 1 " , " 9 " , " 9 " , " 10 " , " 8 " , " 5 " ,, " 7 " , " 3 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 10 " , " 5 " , " 6 " ,, " 8 " , " 1 "
" 1 " , " 12 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 9 " , " 5 "
" 10 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 10 " , " 4 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 4 "
" 1 " , " 2 " , " 9 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " Największa ilość wystąpień " , " dla liczby "
" 10 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 15 " , " 5 "
" 1 " , " 2 " , " 3 " , " 4 " , " 5 " , " 6 " ,, " 14 " , " 1 "
,,,,,,, " 13 " , " 2 "
,,,,,,, " 12 " , " 4 "


Download file - link to post