Linux kurs zestaw cw. 2 4T3.doc

Kilka pytań z linuxa. Potania zamieszczone w pliku. Dotyczą poleceń.

Witam, czy mógłby ktoś odpowiedzieć na pytania zawarte w poniższym pliku? Z góry dzięki!


ZSE Kl 4T3 semestr II 2005/06 LINUX Zestaw ćwiczeniowy nr 2

Pod pytaniami proszę wpisać odpowiedzi /Enter oznacza przejście do
następnego wiersza/

Po zgłoszeniu się systemu Linux w wersji Floppix należy:

Załogować się jako root z hasłem 123.

root

123

Po zgłoszeniu się systemu znakiem # skasować zawartość ekranu.

Ustalić standardową formę zgłaszania się systemu tak aby
wyświetlane były: nazwa użytkownika, znak @, nazwa hosta, aktualny
katalog i znak aktualnego użytkownika.

Sprawdzić aktualnie dostępne systemy plików.

Umieścić sformatowaną dyskietkę w napędzie. /bez odpowiedzi/

Utworzyć linuxowy system plików ext2.

Sprawdzić istnienie podkatalogu floppy w /mnt , (jeśli go nie ma
należy go utworzyć).

Zamontować dyskietkę w napędzie.

Utworzyć na dyskietce następującą strukturę katalogów:
zasoby/dane/pliki.

W edytorze vi utworzyć plik tekstowy o nazwie moje.dane z wpisem
imienia i nazwiska i umieścić go w katalogu dane na dyskietce.

8

D

J

R

?azwie infosys z wpisaną informacją o aktualnie dostępnych
systemach plików.

W edytorze vi utworzyć plik tekstowy o nazwie dyrektywy.adekwatne z
wpisem linuxowych dyrektyw adekwatnych w stosunku do DOSu: dir
a: , a: , a:\ & gt; i umieścić go w katalogu pliki na dyskietce.

Na pliku moje.dane utworzyć prawa dostępu: wszystko dla mnie, nic dla
grupy i pozostałych a na pliku infosys : wszystko dla wszystkich.

Odmontować dyskietkę.

Usunąć dyskietkę z napędu. /bez odpowiedzi/

Sprawdzić istnienie wpisów zawartości katalogu /mnt/floppy w
systemie.

Sprawdzić aktualnie dostępne systemy plików.

Wylogować się z systemu jako root.

Wypełniony odpowiedziami formularz proszę podpisać imieniem,
nazwiskiem i odesłać do mnie do oceny, Dziękuję

Sławek Sokołowski


Download file - link to post