SMS.txt

komunikacja proca z telefonem komórkowym (s35i)

Z tego co mi wiadomo to komórka automatycznie dobiera prędkość transmisji ale powyżej 9600/8/N/1 bym nie wychodził. Polecam do testowania transmisji program ATSCAN http://www.Hummels-HQ.de Sprawdzony ze zmodyfikowanym kabelkiem rs232 -> kom - trzeba było po stronie komórki wpiąć diody zenera na 3,6V na sygnały transmisji TX i RX. Szukaj informacji o simensach M35 C35 S35. Podstawowe komendy AT działają na wszystkich telefonach serii 35 W trybie tekstowym z tego telefonu danych nie wyślesz - nie ma takiej opcji. W grę wchodzi jedynie PDU i kodowanie sms-a lub wysyłanie smsa uprzednio napisanego i zachowanego w komórce. W załączniku program do wysyłania sms-a znajdującego się w pamięci telefonu pod numerem 1 (skrzynce nadawszej) o treści dowolnej - uprzednio wprowadzonej - pod numer telefonu nr1 na twojej liście w książce telefonicznej. Miłej zabawy Piotom0


' program do wysylania SMS
Dim Q As String * 25
Dim N As String * 12
Dim P As String * 1
Dim W As Byte
Dim R As Byte
$timeout = 350
Config Debounce = 250
P0 = 0
Wait 1
P0 = 255
Wait 1
P0 = 0

Cls
Print " AT "
Waitms 250
Print " AT "
Waitms 250

Print " AT0 "
Waitms 250
Print " AT+CPBR=1 " :
Waitms 95
Input Q , Noecho , Timeout = 350

Waitms 250

For W = 1 To 25
P = Mid(q , W , 1)
R = Asc(p)
If R = 43 Then N = Mid(q , W , 12)
Waitms 20
Next W


Do
Locate 1 , 1
Lcd " Wyslij SMS "
Locate 2 , 1
Lcd NDebounce P1.0 , 0 , Wyslanie1
Loop

Wyslanie1:
Cls
P0 = 1
Wait 1
Print " AT+CMSS=1, " ; N
Locate 1 , 1
Lcd " Wyslano "
Wait 2
P0 = 0
Return


Download file - link to post