dzwonki z platnych stron jak sciągać.rar

Jak zamienić mp3 na dzwonek polifoiczny do Nokii

Tak naprawde to niema dobrego programu ktory zamienia mp3 na polifonie.Z tego co wiem to isnieja programy ktore wav zamieniaja na monofonie do np 3310.Ale powstale wyjsciowe pliki sa bardzo slabej jakosci.Nieiwm czy jest sens sie bawic.Lepiej urzyc poradnika ktory zalaczam i poszukac dzwonka na stronie i poprostu sobie sciagnac.Dzwieki z papli napewno mozna pobrac niewiem jak z pozostalymi serwisami.

 • dzwonki z platnych stron jak sciągać.rar
  • spotler.jpg
  • mobista1.gif
  • papla1.jpg
  • _netmore.url
  • [start]dzwonki.htm
  • toplogo.gif
  • mobista2.gif
  • papla2.gif
  • idea.gif
  • Array
  • polibaza.jpg


Download file - link to post

dzwonki z platnych stron jak sciągać.rar > [start]dzwonki.htm

darmowe dzwonki !!!
Jak
?ci?gaae dzwonki z p?atnych stron??
Na niektórych stronach, utwory zapisuja sie na dysku( je?eli je ods?uchali?my
). Zapisuja sie one w folderze Temporary Internet Files .
?cie?ka brzmi tak( w WindowsXP) : C:\Documents and Settings\nazwa
u?ytkownika\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files. Je?eli za?
niewy?wietla sie nam folder Temporary Internet Files,
musimy wej?ae w Narz?dzia- & gt;Opcje
folderów- & gt;zak?adkaWidok- & gt;zaznaczamy poka? ukryte pliki i foldery

spotler.pl
Wchodzimy na stron?
http://www.spotler.pl/ , klikamy w menu
na Dwonki Polifoniczne , wybieramy interesuj?cy nas
dzwonek i klikamy na niego. Otworzy si? nowe okienko:


& nbsp;
Interesuje nas kod SMS-a którego ka?? nam
wys?aae (czego my oczywi?cie nie zrobimy :)) a w zasadzie pi?ae jego ostatnich
znaków, czyli cztery cyfry (w tym wypadku
3857 ). Otwieramy
przegl?darke i wpisujemy:

http://www.mobilefun.pl/datastore_2/polifonia/numer_autor.mid (prosz?
pos?urzyae si? obrazkiem). W tym przypadku bedzie to wygl?da?o:
3857_abra.mid , czylihttp://www.mobilefun.pl/datastore_2/polifonia/ 3857_abra.mid

polibaza.pl
Wchodzimy na stron?
http://www.polibaza.pl/
i szukamy utworu ktory chcemy wybrac


przyk?adowo wybieramy & quot;mtv - jackass & quot;. Otwieramy teraz
przegl?darke i wpisujemy http://markowicz.home.pl/midi/nazwa
utworu.mid . W tym przypadku bedzie to tak:

http://markowicz.home.pl/midi/mtv_-_jackass.mid . (w miejscu
& quot;spacji & quot; wpisujemy znak & quot; _ & quot;, & nbsp; utwór 52 deniec - to my! bedzie brzmia?
52_debiec_-_to_my!.mid ). Mi?ego ?ci?gania
& nbsp;
& nbsp;

relax.papla.pl
Wchodzimy na stron?
http://relax.papla.pl/ , klikamy w menu
na Polifonia , wybieramy interesuj?cy nas
dzwonek i klikamy na niego. Otworzy si? nowe okienko:

& nbsp;
Interesuje nas kod SMS-a którego ka?? nam
wys?aae (czego my oczywi?cie nie zrobimy :)) a w zasadzie pi?ae jego ostatnich
znaków, jedna litera i dwie cyfry (w tym wypadku P0576 ):

Teraz w??czamy przegl?dark? i wpisujemy adres w
formie : http://relax.papla.pl/cont/polifonia/XXXXX.mid ,
gdzie XXXXX to pi?ae ostatnich znaków kodu SMS, czyli w opisywanym przeze mnie
przyk?adzie adres b?dzie wygl?da? tak: http://relax.papla.pl/cont/polifonia/P0576.mid.
Dalej chyba oczywiste :). Naciskamy ENTER, ?ci?gamy i zapisujemy dzwoneczek i
wgrywamy go do telefonu kablem.
Mo?emy równie? wpisaae adres do dzwonka od razu do przegl?darki WAP w telefonie i
?ci?gn?ae go bezpo?rednio do telefonu!

smart.idea.pl
Wchodzimy na stron?
http://www.smart.idea.pl/ , klikamy w
menu na Dzwonki polifoniczne , widzimy
tabelk? z dzwonkami, wyszukujemy interesuj?cy nas dzwoneczek i widzimy obok
niego kody SMS, które mamy niby wys?aae na jaki? tam numer i zap?aciae (chyba nie
musz? pisaae, ?e tego robiae nie b?dziemy :)). Kod sk?ada si? z dwóch liter i
trzech cyfr, nas interesuj? trzy cyfry. We 1/4 my za przyk?ad dzwonek
52 D?biec & quot;Pies & quot; , ma on kod z cyframi
386 :

Teraz wchodzimy przegl?darki i wpisujemy adres
w formie http://www.smart.idea.pl/poli/XXX.mid ,
gdzie XXX to cyfry z kodu SMS, czyli w moim przyk?adzie adres b?dzie wygl?da?
tak: http://www.smart.idea.pl/poli/386.mid. No dalej wiadomo, naciskamy ENTER,
?ci?gamy dzwoneczek w formacie MIDI i wgrywamy go do telefonu kablem.
Mo?emy równie? wpisaae adres do dzwonka od razu do przegl?darki WAP w telefonie i
?ci?gn?ae go bezpo?rednio do telefonu!

toplogo.pl
Wchodzimy na stron?
http://www.toplogo.pl/ , wybieramy w
menu telefon, potem klikamy na Dzwonki Poli ,
wybieramy na dole strony kategori? i klikamy na interesuj?cy nas dzwoneczek i
po?rodku strony widzimy mniej wi?cej co? takiego:

Znowu interesuje nas kod SMS-a, a tym razem
cyfry, które si? w nim znajduj? po kropce, w moim przyk?adzie s? to cyfry
601341 . Zapisujemy lub zapami?tujemy te
cyfry, wchodzimy przegl?darki i wpisujemy adres w formie
http://www.toplogo.pl/poli/XXXXXX.mid , gdzie XXXXXX to cyfry z
kodu SMS, czyli w moim przyk?adzie adres b?dzie wygl?da? tak: http://www.toplogo.pl/poli/601341.mid.
No dalej wiadomo, naciskamy ENTER, ?ci?gamy dzwoneczek w formacie MIDI i
wgrywamy go do telefonu kablem. R43359H3W
Mo?emy równie? wpisaae adres do dzwonka od razu
do przegl?darki WAP w telefonie i ?ci?gn?ae go bezpo?rednio do telefonu!
Ze strony toplogo.pl mo?emy te? ?ci?gaae dzwonki
monofoniczne, wybieramy wtedy z menu na stronie dzia?
Dzwonki Mono . Dalej post?pujemy podobnie zapami?tuj?c cyfry z kodu
sms i wpisuj?c je do adresu, ale troch? innego a mianowicie:
http://www.toplogo.pl/mid/XXXXXX.mid , gdzie
XXXXXX to oczywi?cie cyfry z kodu SMS. Dzwonkie te jednak zapisuj? si? równie? w
formacie MIDI i trzeba u?yae odpowiednich programów aby skonwertowaae je do
odpowiedniego formatu. Takie dzwonki mo?na jednak równie? bez konwertowania
wgrywaae od razu do telefonów obs?uguj?cych polifoni?.
Podobnie wygl?da sprawa z dzwonkami typu
True Tones , post?pujemy podobnie jak
poprzednio, ale cyfry z kodu SMS dzwonków TT wpisujemy tym razem do adresu:
http://www.toplogo.pl/ttone/XXXXXX.mp3 . Jak
widaae ?ci?gany dzwonek b?dzie w formacie MP3 i tu równie? musimy u?yae
odpowiednich programów aby skonwertowaae dzwonek do odpowiedniego formatu
akceptowanego przez nasz telefon.

mobista.pl
Wchodzimy na stron?
http://www.mobista.pl/ , wybieramy w
menu telefon, potem klikamy na Polifonia ,
wybieramy dzwonek i klikamy na ikonk?:

Pojawi si? okienko a w nim kod SMS, który jak
zawsze jest dla nas wa?ny:

Zapami?tujemy tym razem ca?y kod, w moim
przyk?adzie jest to 986201 , wchodzimy do
przegl?darki i wpisujemy adres w formie: http://www.mobista.pl/polifonia/XXXXXX.mid ,
gdzie XXXXXX to jak ju? pewnie si? domy?lacie kod SMS, który wcze?niej
zapami?tali?my. Dla jasno?ci jeszcze w moim przyk?adzie adres b?dzie wygl?da?
nast?puj?co: http://www.mobista.pl/polifonia/986201.mid. Klikamy ENTER,
zapisujemy dzwonek i wgrywamy kabelkiem do telefonu. Proste prawda? :)
Mo?emy równie? wpisaae adres do dzwonka od razu do przegl?darki WAP w telefonie i
?ci?gn?ae go bezpo?rednio do telefonu!
Jak w poprzednim przypadku z serwisem toplogo
tak i w tym mo?emy te? ?ci?gaae dzwonki monofoniczne. W tym celu wybieramy z menu
g?ównego Dzwonki , wyszukujemy odpowiedni dla
nas dzwonek i klikamy na ikonk? Zamów i znów
pojawia si? okienko z kodem SMS, który zapami?tujemy i wpisujemy tym razem do
adresu: http://www.mobista.pl/dzwonki/XXXXXX.mid
gdzie XXXXXX to oczywi?cie kod naszego dzwonka. Dzwonek równie? zapisze si? nam
w formacie MIDI, mo?emy wgraae go do telefonu obs?uguj?cego polifoni? lub
skonwertowaae odpowiednim programem do formatu monofonicznego akceptowanego przez
nasz telefon.

Tekst
jest w?asno?ci? jego autora, kopiowanie ca?o?ci lub jego fragmentu i
rozprowadzanie w celu korzy?ci materialnych lub nie jest zabronione!
Autor nie ponosi
odpowiedzialno?ci za wszelkie skutki wykorzystywania opisów zamieszczonych w tym
poradniku.

Copyright by SPHiNX
(c) 2005
& nbsp;
R43359H3W


dzwonki z platnych stron jak sciągać.rar > Spotler.htm

Spotler.pl - strona g?ówna


showMeMenu( " " )

tapety gry & nbsp; & nbsp; Hazardowe & nbsp; & nbsp; Zr?czno?ciowe & nbsp; & nbsp; Przygodowe & nbsp; & nbsp; Najpopularniejsze & nbsp; & nbsp; Logiczne & nbsp; & nbsp; Aplikacje
u?ytkowe & nbsp; & nbsp; Strategiczne & nbsp; & nbsp; Nowo?ci & nbsp; & nbsp; Sportowe & nbsp; & nbsp; Platformowe & nbsp; & nbsp; RPG & nbsp; & nbsp; Strzelanki & nbsp; & nbsp; Wy?cigi animacje grafiki loga dzwonki & nbsp; & nbsp; Polifoniczne & nbsp; & nbsp; Monofoniczne


showMeExtra('home');
Sprawd 1/4
i pobierz to co jest na topie!


Jak zapomniec
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Pokolenie
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Happy Three Friends
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Smerfy
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Procz Ciebie nic
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Numb Encore
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

Bo z dziewczynami
ods?uchaj & nbsp;| & nbsp;
pobierz

TAPETY
SPADAJ? NA ?EB NA SZYJ?!
W tym miesi?cu wszystkie
tapety kosztuja 50% taniej
tre?ae: TWFK379 numer: 7441
Gra
miesi?ca:
Football
Manager
tre?ae: TJFK307 numer: 7940Nie
wybra?e? modelu telefonu:
zmie? -- & gt; wszystkie Alcatel
& nbsp; & nbsp;OT310 & nbsp; & nbsp;OT311 & nbsp; & nbsp;OT332 & nbsp; & nbsp;OT511 & nbsp; & nbsp;OT512 & nbsp; & nbsp;OT535 & nbsp; & nbsp;OT715 & nbsp; & nbsp;OT735 Ericsson
& nbsp; & nbsp;T68 LG & nbsp; & nbsp;C1100 & nbsp; & nbsp;C1200 & nbsp; & nbsp;C3300 & nbsp; & nbsp;G7050 & nbsp; & nbsp;L5100 Mitsubishi
& nbsp; & nbsp;M21i & nbsp; & nbsp;M320 & nbsp; & nbsp;M341i & nbsp; & nbsp;Oddysey & nbsp; & nbsp;Trium 110 & nbsp; & nbsp;Trium-Eclipse Motorola
& nbsp; & nbsp;A008 & nbsp; & nbsp;C330 & nbsp; & nbsp;C333 & nbsp; & nbsp;C350 & nbsp; & nbsp;C385 & nbsp; & nbsp;C450 & nbsp; & nbsp;C550 & nbsp; & nbsp;C650 & nbsp; & nbsp;E365 & nbsp; & nbsp;E380 & nbsp; & nbsp;E398 & nbsp; & nbsp;E398 & nbsp; & nbsp;T191 & nbsp; & nbsp;T192 & nbsp; & nbsp;T192i & nbsp; & nbsp;T250 & nbsp; & nbsp;T280i & nbsp; & nbsp;T280m & nbsp; & nbsp;T720 & nbsp; & nbsp;T720i & nbsp; & nbsp;T722i & nbsp; & nbsp;V100 & nbsp; & nbsp;V220 & nbsp; & nbsp;V2288 & nbsp; & nbsp;V3 & nbsp; & nbsp;V300 & nbsp; & nbsp;V400 & nbsp; & nbsp;V50 & nbsp; & nbsp;V500 & nbsp; & nbsp;V525 & nbsp; & nbsp;V525m & nbsp; & nbsp;V547 & nbsp; & nbsp;V547 & nbsp; & nbsp;V550 & nbsp; & nbsp;V600 & nbsp; & nbsp;V60i & nbsp; & nbsp;V60m & nbsp; & nbsp;V66i & nbsp; & nbsp;V66m & nbsp; & nbsp;V80 & nbsp; & nbsp;V980 Nokia & nbsp; & nbsp;2600 & nbsp; & nbsp;2650 & nbsp; & nbsp;3100 & nbsp; & nbsp;3120 & nbsp; & nbsp;3200 & nbsp; & nbsp;3210 & nbsp; & nbsp;3220 & nbsp; & nbsp;3230 & nbsp; & nbsp;3300 & nbsp; & nbsp;3310 & nbsp; & nbsp;3330 & nbsp; & nbsp;3350 & nbsp; & nbsp;3395 & nbsp; & nbsp;3410 & nbsp; & nbsp;3510 & nbsp; & nbsp;3510i & nbsp; & nbsp;3590 & nbsp; & nbsp;3595 & nbsp; & nbsp;3650 & nbsp; & nbsp;3660 & nbsp; & nbsp;5100 & nbsp; & nbsp;5110 & nbsp; & nbsp;5125 & nbsp; & nbsp;5130 & nbsp; & nbsp;5140 & nbsp; & nbsp;5165 & nbsp; & nbsp;5210 & nbsp; & nbsp;5510 & nbsp; & nbsp;6020 & nbsp; & nbsp;6020 & nbsp; & nbsp;6021 & nbsp; & nbsp;6100 & nbsp; & nbsp;6108 & nbsp; & nbsp;6110 & nbsp; & nbsp;6130 & nbsp; & nbsp;6150 & nbsp; & nbsp;6170 & nbsp; & nbsp;6210 & nbsp; & nbsp;6220 & nbsp; & nbsp;6230 & nbsp; & nbsp;6250 & nbsp; & nbsp;6260 & nbsp; & nbsp;6310 & nbsp; & nbsp;6310i & nbsp; & nbsp;6510 & nbsp; & nbsp;6590 & nbsp; & nbsp;6600 & nbsp; & nbsp;6610 & nbsp; & nbsp;6610i & nbsp; & nbsp;6620 & nbsp; & nbsp;6630 & nbsp; & nbsp;6650 & nbsp; & nbsp;6670 & nbsp; & nbsp;6680 & nbsp; & nbsp;6800 & nbsp; & nbsp;6810 & nbsp; & nbsp;6820 & nbsp; & nbsp;7110 & nbsp; & nbsp;7160 & nbsp; & nbsp;7200 & nbsp; & nbsp;7210 & nbsp; & nbsp;7250 & nbsp; & nbsp;7250i & nbsp; & nbsp;7260 & nbsp; & nbsp;7270 & nbsp; & nbsp;7270 & nbsp; & nbsp;7280 & nbsp; & nbsp;7280 & nbsp; & nbsp;7600 & nbsp; & nbsp;7610 & nbsp; & nbsp;7650 & nbsp; & nbsp;7700 & nbsp; & nbsp;8110i & nbsp; & nbsp;8210 & nbsp; & nbsp;8260 & nbsp; & nbsp;8310 & nbsp; & nbsp;8810 & nbsp; & nbsp;8850 & nbsp; & nbsp;8890 & nbsp; & nbsp;8910 & nbsp; & nbsp;8910i & nbsp; & nbsp;9110 & nbsp; & nbsp;9110i & nbsp; & nbsp;9210 & nbsp; & nbsp;9210i & nbsp; & nbsp;9300 & nbsp; & nbsp;9500 & nbsp; & nbsp;N-Gage & nbsp; & nbsp;N-Gage QD Panasonic
& nbsp; & nbsp;G50 & nbsp; & nbsp;G60 & nbsp; & nbsp;GD55 & nbsp; & nbsp;GD67 & nbsp; & nbsp;GD87 & nbsp; & nbsp;GD96 & nbsp; & nbsp;GX10 & nbsp; & nbsp;GX70 Sagem & nbsp; & nbsp;myC-2 & nbsp; & nbsp;myC-4 & nbsp; & nbsp;myC-5w & nbsp; & nbsp;myV-65 & nbsp; & nbsp;myX-2 & nbsp; & nbsp;myX-3 & nbsp; & nbsp;myX-5 & nbsp; & nbsp;myX-5m & nbsp; & nbsp;myX-6 & nbsp; & nbsp;myX3-2 & nbsp; & nbsp;myX5-2 Samsung
& nbsp; & nbsp;355 & nbsp; & nbsp;530 & nbsp; & nbsp;C100 & nbsp; & nbsp;C110 & nbsp; & nbsp;D410 & nbsp; & nbsp;E300 & nbsp; & nbsp;E330 & nbsp; & nbsp;E600 & nbsp; & nbsp;E700 & nbsp; & nbsp;E710 & nbsp; & nbsp;E800 & nbsp; & nbsp;E820 & nbsp; & nbsp;Fisio 822 & nbsp; & nbsp;N500 & nbsp; & nbsp;N600 & nbsp; & nbsp;N620 & nbsp; & nbsp;P400 & nbsp; & nbsp;R200S & nbsp; & nbsp;R210S & nbsp; & nbsp;S100 & nbsp; & nbsp;S200 & nbsp; & nbsp;S300 & nbsp; & nbsp;S300M & nbsp; & nbsp;T100 & nbsp; & nbsp;V200 & nbsp; & nbsp;X100 & nbsp; & nbsp;X400 & nbsp; & nbsp;X450 & nbsp; & nbsp;X600 Siemens
& nbsp; & nbsp;A50 & nbsp; & nbsp;A55 & nbsp; & nbsp;A57 & nbsp; & nbsp;A60 & nbsp; & nbsp;A65 & nbsp; & nbsp;C45 & nbsp; & nbsp;C55 & nbsp; & nbsp;C60 & nbsp; & nbsp;C62 & nbsp; & nbsp;C65 & nbsp; & nbsp;CF62 & nbsp; & nbsp;CL50 & nbsp; & nbsp;CX65 & nbsp; & nbsp;CX70 & nbsp; & nbsp;CXT70 & nbsp; & nbsp;M50 & nbsp; & nbsp;M55 & nbsp; & nbsp;M65 & nbsp; & nbsp;MC60 & nbsp; & nbsp;ME45 & nbsp; & nbsp;MT50 & nbsp; & nbsp;S45 & nbsp; & nbsp;S45i & nbsp; & nbsp;S55 & nbsp; & nbsp;S65 & nbsp; & nbsp;SK65 & nbsp; & nbsp;SL42 & nbsp; & nbsp;SL45 & nbsp; & nbsp;SL45i & nbsp; & nbsp;SL55 & nbsp; & nbsp;SL65 & nbsp; & nbsp;ST55 & nbsp; & nbsp;ST60 & nbsp; & nbsp;SX1 SonyEricsson
& nbsp; & nbsp;F500i & nbsp; & nbsp;K500 & nbsp; & nbsp;K500i & nbsp; & nbsp;K508i & nbsp; & nbsp;K700 & nbsp; & nbsp;K700i & nbsp; & nbsp;P800 & nbsp; & nbsp;P900 & nbsp; & nbsp;P910i & nbsp; & nbsp;R520 & nbsp; & nbsp;R600 & nbsp; & nbsp;S700 & nbsp; & nbsp;S700i & nbsp; & nbsp;T100 & nbsp; & nbsp;T20 & nbsp; & nbsp;T200 & nbsp; & nbsp;T230 & nbsp; & nbsp;T29 & nbsp; & nbsp;T290i & nbsp; & nbsp;T300 & nbsp; & nbsp;T310 & nbsp; & nbsp;T39 & nbsp; & nbsp;T600 & nbsp; & nbsp;T610 & nbsp; & nbsp;T628 & nbsp; & nbsp;T630 & nbsp; & nbsp;T65 & nbsp; & nbsp;T66 & nbsp; & nbsp;T68i & nbsp; & nbsp;Z1010 & nbsp; & nbsp;Z200 & nbsp; & nbsp;Z500 & nbsp; & nbsp;Z600

W
naszej bazie znajdziesz 3058 tapet do
pobrania! nie czekaj - pobieraj!

tre?ae: TWFK109 numer:
7441

tre?ae: TWFK115 numer:
7441

tre?ae: TWFK287 numer:
7441

tre?ae: TWFK340 numer:
7441

tre?ae: TWFK379 numer:
7441

tre?ae: TWFK601 numer:
7441W naszej bazie znajdziesz 4714
grafik do pobrania!

tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258

tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258tre?ae: numer: 7258Przyst?p do naszego klubu!
Zarabiaj punkty i zdobywaj atrakcyjne nagrody! Nie czekaj i wykorzystaj swoj? szans?

login:has?o:-- & gt;

Pobierz najnowsze utwory mandaryny na swoj? komórk?. Pobiebrz
ich wi?cej, w bazie mamy ponad 200 innych!

Candy Shop
ods?uchaj
| pobierzLonely
ods?uchaj
| pobierzEnigma (Give A Bit Of Hmm To Me)
ods?uchaj
| pobierzBoro Boro
ods?uchaj
| pobierz
Pobierz najnowsze gry na swoj? komórk?. Pobierz ich wi?cej.

Gra
miesi?ca:
Call
Of Duty
tre?ae: TJFK647 numer: 7940Pobierz najnowsze gry na swoj? komórk?. Pobierz ich wi?cej.

tre?ae: TWFK2202 numer: 7441Pobierz najnowsze gry na swoj? komórk?. Pobierz ich wi?cej.

tre?ae: TNFK197 numer: 7641& nbsp;Copyright & copy; Telecom Media 2005. Created by artegence

Kontakt Pomoc Regulaminy


var gemius_identifier = new String('oqKaeLOtP6hLbbKVVCJywbe933fwKnuW8wYlhiqeDSf.i7');