Lampowy wzmacniacz mocy 250 W.doc

Jak zrobić wzmaczniacz do Cb na lampach GU50(!?)?

Na schemacie są trzy lampy GU50, ale spokojnie można wstawić tylko dwie.


Lampowy wzmacniacz mocy 250 W

?

$

,

?

sieciowego), którym dołącza się dodatkowy kondensator np. 1000
pF/250 V. Kondensator C1 powinien mieć odstęp miedzy płytkami około
3 mm. Przy podłączeniu jednej sekcji kondensatora typu odbiorczego 465
pF z kondensatorem o pojemności szeregowej l nF/2 kV przy maksymalnym
wysterowaniu występowały przebicia między płytkami. Zasilacz
powinien dostarczać napięcia: +1000 h- +1200 V (które nie powinno
spadać przy maksymalnym wysterowaniu o więcej niż 10%), zmienne 12,6
V/2,5 A (napięcie żarzenia). Z praktyki wiadomo, że korzystniej jest,
jeżeli napięcie to jest nieco wyższe od podanego (maksymalne
napięcie według danych katalogowych może wynosić 14,5 V). Należy
jednak pamiętać, że zmniejsza się wówczas żywotność lamp.
Napięcie ujemne 80 V nie jest wartością krytyczną. W rozwiązaniu
modelowym wykorzystano transformator sieciowy o następujących danych:
przekrój środkowej kolumny około 20 cm2, uzwojenie I -- 400 zwojów
DNE1, uzwojenie II -- 28 zwojów DNE1,6, uzwojenie III - 700 zwojów
DNEO,6, uzwojenie IV - 160 zwojów DNEO,2. W przypadku braku dodatkowego
uzwojenia 80 V, można odłączać napięcie anodowe, jednak ze
względów bezpieczeństwa należy tego dokonywać za pomocą
przekaźnika o ceramicznej izolacji i solidnych stykach. Jednym ze
sposobów elektronicznego zatykania lamp jest użycie lampy
kluczującej, lecz komplikuje to układ. Cały wzmacniacz, zmontowano w
obudowie po radiotelefonie FM 302 (wysokość obudowy musi odpowiadać
wymiarom posiadanego transformatora). Ze względów bezpieczeństwa pod
stykami podstawek lamp umieszczono płytkę izolacyjną, przyklejoną do
dolnej części obudowy. Dławik Dli zawiera 20 zwojów DNEO,3 na
pręcie ferrytowym o średnicy 3 mm, D12 -- 150 zwojów DNEO,3 na
korpusie ceramicznym o średnicy 14 mm po uszkodzonym rezystorze
drutowym.


Download file - link to post